จังหวัดน่าน

0 Comments

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญในอดีตเช่นเวียงวรนครเวียงสาเกตุเวียงภูเพียงเจ้าพระยานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดสำคัญของแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน

จังหวัดน่านมีภูมิประเทศเป็นภูเขาซึ่งอยู่ในแนวเหนือ – ใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและตะวันออกที่ผูกพันกับลาวมีภูเข้อในอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด ด้วยความสูง 2,079 เมตรและมีดอยภูคาในอำเภอปัวเป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัดด้วยความสูง 1,980 เมตรพื้นที่ราบอยู่กลางจังหวัดและในแหล่งต้นน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน

ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดจากนั้นไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์และพบกับแม่น้ำปิงในจังหวัดนครสวรรค์คือแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังมีสาขาสำคัญต่าง ๆ เช่น ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำน้ำปัว ลำน้ำยาว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง ฯลฯ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีประชากรหลายเชื้อชาติ ถือว่าเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายในประเทศอื่น

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

Nan province Is a province in Thailand. Located at the easternmost part of the northern region Is the location of important cities in the past such as Wiang Worakorn, Wiang Saket, Wiang Phu Phiangphao, dry, also an important source of watersheds of the Nan River.

Nan province has a mountainous landscape that lies in the north-south line, especially in the northern and eastern border areas bound to Laos, with Phu Khae in Bo Kluea district. It is the highest peak in the province with a height of 2,079 meters and the Doi Phu Kha in Pua district is an important peak of the province with a height of 1,980 meters. The plain area is in the middle of the province and in various watersheds. Nan River

which has its origin in the north of the province, then flows into the Sirikit Dam in Uttaradit and meets the Ping River in Nakhon Sawan which is the Chao Phraya River. There are also important branches such as Sa River, Wa River. The Minion River, the Pua River, the Long River, the Roast River, the Haeng River, etc. have a large area The area is full of complex mountains. There is also a multi-ethnic population. Considered a diverse land area in other countries.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น