จังหวัดพะเยา

0 Comments

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันพื้นที่ของเมืองพะเยาอยู่ติดกับขวัญพะเยา เดิมทีเป็นที่ตั้งของภูกามยาวหรือผายาวซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยพระยาจอมทามองค์ที่ 1 ซึ่งเป็นพระราชโอรสของหิรัญนครนครยางยางเชียงแสน และเป็นบรรพบุรุษของเมืองผายาวหลายแห่ง

เช่นพญาชื่นวีรบุรุษของชนเผ่าไท – ลาวในลุ่มแม่น้ำโขงและพญางามเมืองผู้สาบานว่าจะเป็นมิตรกับพญามังรายเมืองสีชมพูเมืองเชียงใหม่และพญาไทรามคำแหงสุโขทัยหลังจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจและ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาในยุคพญาคำฟู

เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2386 ใกล้เคียงกับรัชกาลที่ 3 เมืองพะเยาถูกสร้างขึ้นใหม่โดยมีเชียงรายและงาวเป็นจุดผ่านแดนโดยมีกองทัพพม่าตั้งอยู่ที่เชียงแสน โดยให้เมืองพะเยาไปยังลำปางโดยตรง (บางส่วนของจังหวัดพะเยารวมถึงอำเภอเชียงม่วนอำเภอปงอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางตรงไปยังนครน่าน)

และในท้ายที่สุดก่อนที่จังหวัดพะเยาจะถูกยกให้เป็นจังหวัดพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอพะเยาและเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 อำเภอพะเยาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

Phayao Province Is a province in the upper north of Thailand. Currently, the area of ​​Phayao is adjacent to Kwan Phayao. Formerly the location of Phu Kam Yao or Pha Yao, which was founded in the 16th century by Phraya Chom Tham 1, the son of Hiran Nakorn, Yang Yang, Chiang Saen. And is the ancestor of many Pha Yao cities.

For example, Phaya Chuen, a hero of the Tai-Laos tribe in the Mekong River Basin and Phaya Ngam, a city who vowed to be friendly with Phaya Mangrai, Muang Muang, Chiang Mai and Phayathai Ramkhamhaeng, Sukhothai after the change of power and Fall under the influence of the Lanna Kingdom in the Phaya Kham Foo era.

When the Rattanakosin period in the year 1843 was similar to Rama III, the city of Phayao was rebuilt, with Chiang Rai and Ngao as a border crossing, with the Burmese army located in Chiang Saen. By allowing Phayao to go directly to Lampang (Some parts of Phayao Province including Chiang Muan District, Pong District, Chiang Kham District and Phu Sang District to Nan)

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น