จังหวัดแพร่

0 Comments

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตรัฐเมืองเล็ก ๆ ที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านแม่น้ำยม

จากการศึกษาทางโบราณคดีในจังหวัดแพร่พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นขวานหินขวานหินร้าวหอกบรอนซ์ที่อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ต่อมามีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ้ำที่บ้านนาตงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ ค้นหาโครงกระดูกมนุษย์โบราณแกนหินและเครื่องมือหิน จากการตรวจสอบอายุพบว่ามีอายุประมาณ 4,000 ปี

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดตอนเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศาและลองจิจูดที่ 99.58 ถึง 100.32 องศาซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตรห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ระยะทางประมาณ 555 กิโลเมตรและ 550 กิโลเมตร

มีพื้นที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,086,625 ไร่คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของพื้นที่ของประเทศจัดเป็นจังหวัดขนาดกลาง พื้นที่ที่มีความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร

จังหวัดแพร่

Phrae Province Is a province in the upper north of Thailand. Former small-town state with a flat terrain between mountains surrounded by mountains and a major river flowing through the Yom River.

According to archeological studies in Phrae, there are traces of prehistoric human habitation, such as stone axes, fractured stone axes, bronze spears in Long District and Wang Chin District. Later, a new archaeological site was discovered in the cave at Ban Na Tong, Cho Hae Subdistrict, Mueang District, Phrae. Search for ancient human skeletons, stone cores and stone tools. According to age checks, it is about 4,000 years old.

Phrae is a province in the north of Thailand. Located between the northern latitudes at 17.70 to 18.84 degrees and the longitude at 99.58 to 100.32 degrees, which is about 155 meters above sea level, away from Bangkok. Follow Highway 11 and 101, with a total distance of 555 kilometers and 550 kilometers.

With an area of ​​approximately 6,538.59 square kilometers or approximately 4,086,625 rai, equivalent to 1.27 percent of the country’s area, classified as a medium-sized province The area is approximately 59 kilometers in width.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น