จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0 Comments

ในพื้นที่ปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมทีมันเป็นเพียงสถานที่ที่ผู้คนมาสร้างกระท่อม พื้นที่ราบที่เชิงเขา เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกผู้คนที่อาศัยอยู่บนที่ราบมักเป็นชาวไทใหญ่ ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเนินเขามักเป็นชาวกะเหรี่ยงลัวะและลาหู่ พื้นที่นี้อยู่ไกลจากแม่น้ำโขง (แม่น้ำสาละวิน) ประมาณ 40 กิโลเมตร

และชายแดนกับรัฐฉานประเทศพม่าต่อมาประมาณ พ.ศ. 2374 เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่และต้องการช้างป่าที่จะใช้ดังนั้นเจ้าเจ้าเมืองจึงมาซึ่งเป็นญาติที่มีพละกำลังของหมอช้างที่จะเดินทางไปสำรวจและไล่ล่าช้างเพื่อฝึกฝึกหัดเจ้าแก้วเมืองเดินทางมาจากเชียงใหม่ ผ่านปาย ใช้เวลาหลายคืนสู่ป่าบนฝั่งใต้ของแม่น้ำปาย

เป็นป่าดิบเขาและมีหนองเกลือมีหมูป่าลงมากินเจ้าแก้วเมืองถือว่าเป็นบริเวณที่ดี กระแสที่สมบูรณ์แบบที่จะเป็นหมู่บ้าน ดังนั้นการพักที่นี่และเรียกผู้คนให้ตั้งหลักแหล่งริมลำธารซึ่งเป็นชาวไทใหญ่และชาวกะเหรี่ยง (ยางแดง) มาประชุมเพื่ออธิบายความคิดของการตั้งพื้นที่นี้ให้เป็นหมู่บ้าน และดำเนินการสำรวจดินแดนที่ได้รับการปลูกฝังต่อไปและเจ้าแก้วเมืองมาเพื่อแต่งตั้งชายไทใหญ่ที่มีความฉลาดและมีความรู้ดีกว่าคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านที่เรียกว่า “ป่าคำมง”

และให้คำปรึกษาแก่ผู้อยู่อาศัยในการไปดำเนินการป่าป้าหม่ามงเป็นสิ่งที่ชักชวนคนใกล้เคียง เมื่อต้องการย้ายเข้าด้วยกันจากนั้นตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านโป่งหมู” โดยสันนิษฐานว่าโป่งมีฝูงหมูป่าลงมากินเลียเกลือทุกวันนี้หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านปางหมู” ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

In current area Mae Hong Son province It was originally a place where people came to build a hut Flat area at the foot of the hill Is a good place for cultivation, people who live on the plains are usually Tai Yai people The people who live on the hill are usually Karen, Lua and Lahu. This area is far from the Mekong River. (Salween River) about 40 kilometers.

and the border with Shan State, Burma. Later, around 1831 B.E., was the governor of Chiang Mai and needed wild elephants to use. Therefore, the governor came to be a relative who has the strength of the doctor to travel to explore And chase after to train Chao Kaew Mueang, traveling from Chiang Mai via Pai, spending many nights back to the forest on the south bank of the Pai River.

It is a evergreen forest with salt marshes and wild boars coming down to eat. Chao Kaew Muang is considered a good area. The perfect stream to be a village. Therefore, staying here and calling people to settle down on the banks of the Tai Yai and Karen (Yang Daeng) tribes come to the meeting to explain the idea of ​​setting up this area as a village. And continue to explore the cultivated land, and Chao Kaew Muang came to appoint a Tai Yai man who is more intelligent and knowledgeable than the others in the village called “Pa Kham Mong”.

and advising the residents on how to proceed Pa Pa Mong Mon which persuades nearby people When moving together, then name the village that “Ban Pong Pig” It is assumed that Pong has swarms of wild boars coming to eat and lick salt. Today this village is named “Ban Pang Mu” about 6 kilometers from the district office.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น