จังหวัดลำปาง

0 Comments

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบที่ล้อมรอบด้วยภูเขามีประวัติอันยาวนานมีหลายชื่อตั้งแต่เขลางค์ นคร, เวียงละกอน, นครลำปางเป็นต้นต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามกุ๊บรถม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของลำปาง

ลำปางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มล้อมรอบด้วยหุบเขาจากทุกทิศทุกทาง ทำให้มันดูเหมือนกระทะ มีแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำวังที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ทางทิศเหนือ พื้นที่อำเภอวังเหนือที่ไหลจากเหนือจรดใต้พื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดตรงกลางคือในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเกาะคาและอำเภอห้างฉัตร

ภาคเหนือประกอบด้วยภูเขาสามในสี่ ภูมิภาคนั้นแบ่งหุบเขาแม่น้ำออกเป็นส่วนต่าง ๆ ไม่เหมือนที่ราบขนาดใหญ่ในภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดลำปางค่อนข้างแบน นั่นคือระหว่าง ทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนตามแนวของภูเขานั้นเองมีการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายในภาคตะวันออกของภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

Lampang is a province in the upper north of Thailand. Located in the plain of a plain surrounded by mountains, with a long history with many names, from Kelang Nakorn, Wianglakon, Nakorn Lampang etc. Later, it is better known as the Landau’s unique carriage carriage that is connected to a network in the eastern region of the north.

Lampang is situated in a lowland surrounded by valleys from all directions. Make it look like a pan There is an important river. Wang River with its origin in the north Wang Nuea district that runs from north to south, the largest flat area in the middle is Muang Lampang District, Ko Kha District and Hang Chat District.

The north region consists of three quarters of mountains. That region divides the river valleys into different parts, unlike the large plains in the central or northeastern regions. Lampang is quite flat. That is between Phi Pan Nam mountain range Which is a complex mountain range along that mountain line that is connected to a network in the eastern region of the north.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น