จังหวัดลำพูน

0 Comments

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเคยเป็นเมืองหริภุญชัย ในรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าจามเทวีเคยเป็นที่รู้จักในนามหริภุญชัยเป็นเมืองโบราณอายุประมาณ 1,343 ปีตามพงศาวดารของโยนกพงศาวดารผู้สืบทอดการก่อสร้าง

เมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ  เป็นทหารเกณฑ์ลูกหลานของเผ่าพันธุ์มอญหรือเชื้อสายมอญเพื่อสร้างเมืองนี้ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงเมื่อสร้างเสร็จเขาได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม จามเทวี เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ครองเมืองหริภุญชัยเป็นทายาทของกษัตริย์หลายองค์ จนกระทั่งยุคของพญายิบาได้สูญเสียการปกครองให้กับพญามังราย นักสะสมภาคเหนืออยู่ในอาณาจักรล้านนา

แม้ว่าลำพูนจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่เป็นการถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้กับผู้ที่มาปกครองดังที่เห็นได้จากเวียงกุมกามคำเชียงใหม่และเชียงรายลำพูนยังคงมีความสำคัญในศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้นลำพูนก็เข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีผู้สืบทอดเมืองจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2475 เมื่อผู้ปกครองคนสุดท้ายคือพลเอกจักรคำขจรศักดิ์ จังหวัดลำพูนเปลี่ยนไปเป็นจังหวัดหนึ่งแล้ว มีผู้ว่าราชการจังหวัด

การสืบมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากลำพูนที่มีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาพระเครื่องลำไยที่สำคัญ และผ้าทออย่างดีปัจจุบันมีประตูหลักสี่ประตูซึ่งอยู่เหนือประตูช้างสีด้านตะวันออกประตูท่าข้ามประตูทิศใต้ประตูมหาวันเวสต์มีกำแพงเมืองเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือประตูท่านาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

Lamphun is the smallest province in the north. It is another province that has a long history. It used to be Hariphunchai city. In the reign of Queen Chamadevi, it was known as Hariphunchai, an ancient city, about 1,343 years old, according to the chronicles of Yonok Chronicles, who inherited the construction.

Hariphunchai City By Rishi Wasu Thep Was an enlisted descendant of the Mon tribe or Mon lineage in order to build this town in the area between the two rivers, the Kuang and the Ping rivers. Which occupies the city of Hariphunchai is the heir of many kings Until the era of Phaya Yiba lost the rule of Phaya Mangrai. Northern collectors are in the Lanna Kingdom.

Although Lamphun is under the rule of the Lanna Kingdom But it is a transfer of artistic and cultural heritage to those who rule. As can be seen from Wiang Kum Kam, Chiang Mai and Chiang Rai, Lamphun is still important in the art and culture of the Lanna Kingdom. Until the time of King Taksin the Great.

Lamphun then entered Thailand. There were descendants of the town until the Rattanakosin period. Later, after the change of government in the year 1932, when the last ruler was General Chakkam Khajornsak. Lamphun has changed to a province. There is a governor.

Investigating to this day, aside from the famous Lamphun as a historical city, is also a place for studying important Longan amulets. Currently, there are four main gates, which are over the eastern Chang Gate, Tha Kham Gate, South Gate, Maha Wan West Gate, and the old city walls to the northeast. Tha Nang Gate.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น