จังหวัดอุตรดิตถ์

0 Comments

จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมชื่ออุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่าเป็นท่าเรือทางภาคเหนือตำนานอันลึกลับของเมืองลับแลดินแดนหลังสวนหวานอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีกลิ่นหอมและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน พร้อมหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

เดิมทีเมืองอุตรดิตถ์ปัจจุบันเป็นเพียงอำเภอหนึ่งที่มีชื่อว่า “บางโพธิ์ท่าอิฐ” แต่เนื่องจากบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ ดังนั้นในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ย้ายเมืองหลักจากพิชัยไปที่ตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐและยกสถานะเป็นเมือง “อุตรดิตถ์” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำทางตอนเหนือของสยามประเทศต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์ ดังนั้นเมืองอุตรดิตถ์จึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางใต้สุดของภาคเหนือตอนล่าง สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีภูเขาขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง ซึ่งจะอยู่ในภาคเหนือและตะวันออกของจังหวัดเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวสภาพอากาศในอุตรดิตถ์ค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน มีสภาพอากาศฝนตกในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีฤดูแล้งที่แตกต่างกันระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม

เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้มักเป็นที่มาของทะเลอันดามัน ทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด

จังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Province Formerly known as Uttaradit is a province located in the north of Thailand. Dubbed as the northern port, the mysterious legend of Lapland, the land of Lang Suan Wan, Uttaradit is a fragrant and historic city for a long time. With evidence of community settlement since prehistoric times.

Formerly, the city of Uttaradit is currently just one district that is named “Bang Pho Tha It” but because Bang Pho Tha It, which is located on the right bank of the Nan River, is growing rapidly because it is an important cargo port in the north Therefore, during the reign of Rama 5, he was very pleased. Moved the main city from Phichai to Bang Pho, Tha It Subdistrict, and raised the status to “Uttaradit”, which means the river north of Siam. Later, during the reign of King Rama VI, Uttaradit Therefore, the city of Uttaradit can be considered as a province.

Uttaradit province is located at the southernmost of the lower northern region. The geography of Uttaradit Province is a province with large mountains and high complexity. Which will be in the north and east of the province due to the mentioned location, the weather in Uttaradit is quite hot in the summer There is only rainy weather during the rainy season. And there is a distinct dry season between October and May.

The hottest month is April. Most of Uttaradit province is influenced by the southeast monsoon. The southeast monsoon is often the source of the Andaman Sea. Makes Uttaradit province a rainy season starting from May to September. September is the month with the highest rainfall.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น