จังหวัดกาฬสินธุ์

0 Comments

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาคกลางหรือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 510 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าละว้า ซึ่งมีอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มเป็นเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวส้มสมิต อพยพออกจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (ศรีสัชนาลัยนรนุชลานช้างร่มสีขาวนครหลวงเวียงจันทน์หรือนครหลวงเวียงจันทน์ในวันนี้) พร้อมกับเจ้าภาพและตั้งบ้านริมฝั่งแม่น้ำเปาเรียกว่า “บ้านแก้งสำโรง “และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อมาได้รับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกสถานะของแก่งสำโรงเข้ามาในเมืองและได้ตั้งชื่อว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ กา หมายถึง “เขื่อน” “บาป” หมายถึง “น้ำ” กาฬสินธุ์หมายถึง “เขื่อนน้ำ” (น้ำสีดำในที่นี้หมายถึงน้ำใสมากจนมองเห็นดินดำซึ่งดินดำเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด)

และด้วยการออกคำสั่งจากกษัตริย์โปรดแต่งตั้งท้าวสมพามิตร์เป็น “พระยาชัยสุนทร (สมหมายมิตร)” เป็นคนแรกที่ครองเมืองกาฬสินธุ์ และยังมีไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของโปงลางและแพรวาไหม นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายเช่นลาวเขมรจีนเวียดนามภูไทยกาเล้งไทคาไทดำและยอเป็นต้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin is a province in the northeastern region of the central or upper part of Thailand. Located approximately 510 kilometers from Bangkok, it is one of the most fertile provinces in the northeast. Archaeological evidence shows that it was once inhabited by the Lawa tribe. Which has about 1,600 years of civilization.

From historical evidence, it began as a city in the Rattanakosin period in the year 2336 by Thao Som Som Evacuated from the left bank of the Mekong River (Si Satchanalai Noranuch, Lan Chang, white umbrella, Vientiane Capital or Vientiane Capital today) along with the host and set up a house on the bank of the Pao River called “Kaeng Samrong House “And presented as a royal charity to His Majesty the King The King

After receiving the King raised the status of Kaeng Samrong into the city and named “Kalasin city” or “Nam Dam city”, which is an important historical city since ancient times. Ka means “Dam”. “Sin” means “Nam” Kalasin means “Nam Dam” (Black water here means The water is so clear that the black soil can be seen, the black soil is the most fertile soil)

And by issuing an order from the King, appoint Thao Sompamit as “Phraya Chai Soonthorn (Sommai Mit) “was the first person to rule the city of Kalasin. And there are many dinosaurs and many other fossils, especially in Sahatsakhan District, also famous for Pong Lang and Prae Wa silk In addition, Kalasin has many ethnic groups, such as Laos, Cambodia, Chinese, Vietnam, Phu Thai, Kaeng Leng, Tai Ka Tai Dam and Yo etc.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น