จังหวัดชัยภูมิ

0 Comments

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์จังหวัดชัยภูมิจะจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของตะวันตก ประกอบกับจังหวัดเลยและนครราชสีมาหากแบ่งตามสภาพภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามพื้นที่ปกครองที่จะจัดในกลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แต่เดิมเมืองชัยภูมิก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี ซึ่งชัยภูมิถือเป็นเส้นทางการกระจายวัฒนธรรมทวาราวดีจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักฐานปรากฏจากใบเสมาในบ้านกุดโง้งในอำเภอเมือง และเมืองตากใบเซมานที่อำเภอคอนสวรรค์และมีกลุ่มคนของรัฐยะฮูร์ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชนเผ่าเดียวกันกับชาวมอญโบราณชาวทวารวดีอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดต่อมาเมื่ออิทธิพลทวาราวดีเสื่อมลงอิทธิพลของเขมร เข้ามาแทนซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ

ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นตามที่ปรากฏหลักการสร้างปราสาทเขมรเช่นปรางค์กู่ในอำเภอเมืองปรางค์คู่บ้านแท่นอำเภอบ้านท่ากู่อำเภอบ้านเขว้า เป็นต้นในสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าชัยภูมิเป็นหนึ่งในเมืองของสุโขทัย

จังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Province Is a province in the lower northeastern region of Thailand. But if divided according to geography, Chaiyaphum province will be organized in the northeast region of the west In addition, Loei and Nakhon Ratchasima provinces, if divided by climate, are classified in the upper northeastern region. And divided according to administrative areas to be organized in the lower northeastern group.

Formerly Chaiyaphum before the founding of the Sukhothai Kingdom, it is assumed to have a long history since the Dvaravati period. Chaiyaphum is considered the Dvaravati culture distribution route from the central region to the northeast region.

Evidence appears from the battlements in Ban Kut Ngong in Mueang District. And Tak Bai Seman in Khon Sawan District and there is a group of people in the state of Yaahur, which is assumed to be the same tribe as the ancient Mon people. The Dvaravati lived in the southwest of the province. Khmer influence Replaced, which has the same characteristics as other provinces.

In the south-eastern region at that time, as shown in the principles of constructing Khmer castles such as Prang Ku in Mueang Prang Khu, Ban Thaen District, Ban Tha Ku District, Ban Khwao District. For example, in the Sukhothai period it was assumed that Chaiyaphum was one of the cities of Sukhothai.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น