จังหวัดนครราชสีมา

0 Comments

จังหวัดนครราชสีมา หรือที่รู้จักกันในชื่อโคราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและ เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อของจังหวัดนครราชสีมาปรากฏเป็นบทความเป็นครั้งแรกเนื่องจากเมืองพระยามหานครทำการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนินในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พื้นที่ปัจจุบัน พ.ศ. 2217)

วัดเขาจันทร์งามอำเภอสีคิ้วเป็นภาพเขียนของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ถึงยุคสำริดและเหล็กในอำเภอโนนสูงซึ่งประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทและแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเมื่อประมาณ 3000 ปีที่แล้วตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคประวัติศาสตร์ในยุคสำริดมีการค้นพบเครื่องประดับสำริดและเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายชนิด แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบศพในเครื่องปั้นดินเผา ที่อำเภอพิมายพบเครื่องปั้นดินเผาดินดำพิมาย

เมื่อเข้าสู่ยุคของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมรอินเดียและพุทธศาสนาเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถูกแทนที่ด้วยชุมชนประวัติศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภายนอก

จังหวัดนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Province Also known as Korat, is the province that has the most area in Thailand and Is the second most populous country in the northeast region The name of Nakhon Ratchasima appears as an article for the first time since the city of Phraya Maha Nakhon made administrative reform during the reign of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. The Princess Royal

(located at Sung Noen district during the reign of King Narai the Great Current area, 2217).

Khao Chan Ngam Temple, Sikhio District, is a painting of prehistoric humans. From archaeological evidence, there are prehistoric communities from the Neolithic to the Bronze and Iron Age in Non Sung District, which consist of Ban Prasat archaeological site and Ban Non Wat archaeological site.

This community has been inhabited continuously about 3000 years ago, from the Stone Age to the Historical Age. In the Bronze Age, various types of bronze and pottery were discovered. Ban Non Wat Archaeological Site is the largest prehistoric archaeological site in Thailand. Found dead in pottery In Phimai District, found Phimai Black Pottery.

When entering the era of the history of Khmer culture, India and Buddhism into the area Causing the prehistoric communities to be replaced by historical communities that were influenced by culture externally.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น