จังหวัดบุรีรัมย์

0 Comments

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งความสุขในความหมายของชื่อของเมืองที่น่ารื่นรมย์สำหรับคนในท้องถิ่นและเมืองที่จะเยี่ยมชมสำหรับชาวต่างชาติ ปราสาทเมืองหินในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีปราสาทหินขนาดใหญ่มากมายซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

และที่สำคัญที่สุดการกระจายอย่างกว้างขวางในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินกว่า 60 แห่งรวมถึงแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องถ้วยชามของกัมพูชาซึ่งสามารถประมาณได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 ทั่วไปและพระมหาปรัชญาแห่งปารามิตะหลังยุคเขมรหรือ วัฒนธรรมเขมรโบราณ

และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดสมัยอยุธยาซึ่งดูเหมือนจะเป็นเมืองเก่าและปรากฏขึ้นในภายหลังในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนที่บุรีรัมย์เป็นเมืองและเป็นที่รู้จักในนามของเมืองจนกระทั่งปี พ.ศ. 2476

มีการจัดตั้งองค์การบริหารดังนั้นจึงตั้งชื่อจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงทุกวันนี้ชื่อของบุรีรัมย์ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์อยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงเมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย 1776

จังหวัดบุรีรัมย์

Buriram is a city of pleasure in the meaning of the name of a pleasant city for locals and a city to visit for foreigners. Mueang Prasat Hin in the area of ​​Buriram Province has many Big stone castle Which means prosperity from the past According to archaeologist studies, evidence of human habitation since prehistoric period

And most importantly, widely distributed in Buriram Province, is the cultural evidence of ancient Khmer. Which has both brick castles And over 60 stone castles, including important archaeological

sites such as kilns, earthenware and earthenware called Cambodian wares Which can be estimated around the 15th-18th century Buddhist general

And the historical evidence of Buriram Province Began again at the end of the Ayutthaya period Which appears to be an old town And appeared later in the Thonburi to Rattanakosin period that Buriram was a city And known as the City Paste until 2476

a new regional administrative organization was organized Therefore was given the name Buriram Province until today, the name of Buriram Not appearing in Ayutthaya historical documents And Thon Buri

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น