จังหวัดมุกดาหาร

0 Comments
จังหวัดมุกดาหาร

หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนาภิเษกตั้งอยู่ที่เมืองมุกดาหารสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและ 80 พรรษามหาราชา ความยาวของชั้น 9 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตรและมีทางเข้า 3 ทาง แกนกลางสูง 3 เมตร ชั้น 6 สูง 50 เมตร หอสังเกตการณ์และโดมสูง 15 เมตร

บนยอดสูงสุดคือ “มุกดาหารคริสตัลบอล” สีขาวเหมือนหมอกที่ทำจากเยอรมันมีขนาดประมาณ 10 เมตรขึ้นไปสำหรับการดูและรวบรวมในระดับต่าง ๆ รวม 4 ระดับ 1.2.6 และ 7 บนชั้น 6 ได้รับการตีพิมพ์ในระยะทาง นอกจากนี้คุณสามารถเห็นมุกดาหารจากมุมสูงและคุณสามารถมองเห็นเมือง สะวันนาคันทรีเฮ้าส์อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำโขง อาคารแก้วมุกดาหารเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อคน

พระพุทธรูปสององค์เป็นพระพุทธรูปสำริดหน้าตักกว้าง 1 เมตรโดยมีความสูง 1.11 เมตรรวมถึงฐาน 2 เมตรประดิษฐานที่วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้) ถนนสำราญชัยโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาทั้งสองมีหลักฐานว่าในสมัยที่มุกดาหารยังคงเป็นเมืองใหม่การบูรณะคริสตจักรใต้ศรีมงคลยังไม่เสร็จสมบูรณ์

เจ้ากินรีคนแรกมุกดาหารเดินทางไปเวียงจันทน์ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานที่อุโบสถวัดศรีมงคลใต้ต่อมากินรีได้สร้างวัดใหม่ขึ้นที่บ้านศรีบุญเรือง ชื่อวัดศรีบุญเรืองและนำพระสิงห์สิงห์จากวัดศรีมงคลใต้ไปประดิษฐานไว้บนแท่นบูชาในอุโบสถวัดศรีบุญเรือง

เพื่อบูชาจนถึงวันนี้ในเทศกาลสงกรานต์เมืองมุกดาหารชาวเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้แสดง ทำพิธีเชิญพระสิงห์สองคนจากอุโบสถวัดศรีบุญเรืองมาแห่รอบเมือง แล้วนำไปวางบนแท่นวางด้านหน้าหอประชุมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถล้างน้ำเป็นประจำทุกปี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

Ho Kaew Mukdahan Province Chalerm Phrakiat Kanchanaphisek is located in the city of Mukdahan, built in honor of 80th and 80th

anniversary of Maha Rajah.The length of the 9th floor is 40 meters in diameter and has 3 entrances. And the dome is 15 meters high on the

highest peak is The white “Mukdahan Crystal Ball”, like fog made from Germany, is approximately 10 meters upwards for viewing and collecting at various levels. A total of 4 levels, 1.2.6 and 7 on the 6th floor has been published in the distance. In addition, you can see Mukdahan from a high

angle and you can see the city. Savannah Country House is on the other side of the Mekong River. Kaew Mukdahan Building is open daily from 08.00-18.00 hrs. Fee 20 baht per person.

Two Buddha statues are 1-meter wide bronze Buddha statue with a height of 1.11 meters, including a base of 2 meters enshrined at Wat Si Bun Rueang (Ban Tai), Samran Chai Khong Road in the Mukdahan Municipality area.

The history of both Buddhism provides evidence that during the time that Mukdahan was still a new city, the restoration of the Southern Sri Mongkol

Church was not completed. The first Kinnaree Chao Mukdahan traveled to Vientiane. To be enshrined at the Ubosot of Wat Si Mongkhon Tai. Later,

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น