จังหวัดยโสธร

0 Comments

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมชื่อบ้านสิงห์ท่าเมืองยโสธรเป็นเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้ำชี มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปีก่อตั้งขึ้นโดยคณะปฏิวัติจอมพลถนอมกิตติขจรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งแยกอำเภอยโสธรอำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทา .

คำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยและอำเภอป่าติ้วจังหวัดอุบลราชธานีและจัดตั้งเป็นจังหวัดยโสธรและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 โดยที่จังหวัดชัยนาทสุนทรภิญโญเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก

มีสัญญาณของการสร้างชุมชนโดยการขุดคูเมืองรอบ ๆ จากนั้นขุดดินเพื่อสร้างสันเขาในพื้นที่พร้อมกับคูในจังหวัดยโสธรพบการตั้งถิ่นฐานในพุทธศตวรรษที่ 11-16 รวมถึงบ้านตาดทอง, บ้านขุมเงิน, อำเภอเมืองยโสธร, บ้านโนนเมืองน้อย, เมืองคลองเตย เขื่อนแก้ว, บ้านบึงแก, บ้านคูซอง, บ้านหัวเมือง, บ้านบากเรือ, อำเภอมหาชนะชัย, บ้านพลโพน, บ้านน้ำอ้อม, บ้านรวม, บ้านแค, บ้านโพน, อำเภอค้อวัง

ในชุมชนดังกล่าวมีสิ่งประดิษฐ์ร่วมสมัยกับศิลปะของ อมราวดี ทวาราวดี และลพบุรี และตามตำนานของนิทาน อุรังค (พระธาตุพนม) ยังคงมีข้อความที่ชาวสะเดาตาดทองนำสิ่งของมาช่วย สะเดาตาดทองเป็นบ้านของตาดทองและบ้านสะเดาต. ตาดทองอ. เมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

Yasothon is a province in the lower northeastern region of Thailand. Formerly known as Ban Sing Tha, Mueang Yotsunthon is an old town on the banks of the Chi River. With a history of more than 200 years, was established by the Revolutionary Committee of Field Marshal Thanom Kittikachorn, according to the Announcement of the Revolutionary Council No. 70 dated February 6, 1972, which separates Yasothon District, Kudchum District, Loeng Nok Tha District.

Kham Khuean Kaeo Maha Chana Chai District And Amphoe Pa Tio From Ubon Ratchathani And together set up as Yasothon Province And effective since March 1, 1972, by which Chaiyathat Soonthornpipit is the first Yasothon governor

There are signs of building a community by digging a moat around. Then dig the soil to build a ridge in the area along with the ditch In Yasothon Province Found settlements in the 11-16 century Buddhist era, including Ban Tat Thong, Ban Khum Ngeon, Mueang Yasothon District Ban Non Mueang Noi, Mueang Toei, Kham Khuean Kaew, Ban Bueng Kae, Ban Khu Song, Ban Hua Mueang, Ban Bak Ruea, Maha Chana Chai District, Phon Phon House, Nam Om House, Ban Ruam, Ban Khae, Ban Phon Mueang, Kho Wang District

In the said community, there are contemporary artifacts with the art of Amaravadi, Dvaravati and Lopburi. And according to the legend of the Orangkha Tales (Phra That Phanom) still has the message that Sadao Tat Thong people brought things to help. Sadao Tad Thong is the home of Tad Thong and Baan Sadao, Tad Thong Subdistrict, Mueang Yasothon District.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น