จังหวัดร้อยเอ็ด

0 Comments

จังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฎในตำนานของธาตุแห่งสาเกนครราชสีมาหรือประตูเมืองร้อยเอ็ดเนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมีอาณานิคมหลายเมืองชื่อเมือง “ประตูร้อยเอ็ด”

น่าจะเป็นคำอุปมาที่ได้รับการยกย่องและเป็นตัวแทน ความยิ่งใหญ่ของเมืองมากกว่าที่เมืองมีประตูเมืองสู่ประตูร้อยเอ็ด

การตั้งชื่อให้แสดงความเจริญรุ่งเรืองผ่านประตูต่าง ๆ ควรได้รับอิทธิพลหรือนำหน้าด้วยเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยทวารวดีซึ่งหมายถึงเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหรือเมืองหงสาวดีโดยมียี่สิบประตูล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง

แต่ละประตูนั้นตั้งชื่อตามเมืองของตนเองเช่นเชียงใหม่อโยธยาจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนอกจากนี้ชื่อของเมืองที่ดูใหญ่กว่านั้นก็คือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถือเป็นเรื่องปกติสำหรับการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในยุคนั้น โบราณ

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

Roi Et Province Was a city that flourished since prehistoric times By appearing in the legend of the element of Nakhon Ratchasima sake or Roi Et city gate due to the prosperity of the city, there are many colonies named city “Roi Et Gate”

Probably a well-known and representative metaphor. The greater city than the city has a city gate to Roi Etthe name of the element of Nakhon city that looks bigger is that for prosperity, it was normal for naming the city or kingdom of that era. Ancient

Naming to show prosperity through the various gates should be influenced or preceded by the city or kingdom that had flourished during the Dvaravati period, which means a city surrounded by a wall or a city of Hongsawadi, with twenty The door is surrounded by a city wall.

Each gate is named after its own city, such as Chiang Mai Ayodhya, Nakhon Ratchasima, etc. In addition, the name of the city that looks bigger is that for prosperity, it was normal for naming the city or kingdom of that era. Ancient

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น