จังหวัดเลย

0 Comments

จังหวัดเลย จังหวัดหนึ่งท่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่เคยมีเชื้อสายมาจากคนในอดีต ตั้งแต่ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง ได้มีคนกลุ่มน้อยที่ อพยพ มาจากอาณาจักรเชียนแสน

และนอกจากนี้ยังจะมีคนชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนตามเขตระหว่างแนวชายแดนตอนเหนือของล้านนา ที่ได้มาก่อตั้งจนได้มาเป็น จังหวัดเลย ในปัจจุบัน จังหวัดเลยในปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเถอ 90ตำบล 841 หมู่บ้าน

และปัจจุบัน จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของ จังหวัดเลย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ อำเภอภูเรือ สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง เมืองเก่าเชียงคาน อำเภอเชียงคาน แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน และอื่นอีกมากมาย

นอกจากนี้ จังหวัดเลย ยังมีประเพณี เก่าแก่ ของแต่ละเทศกาลรื่นเริง เช่น ประเพณี งานฤดูหนาววังสะพุง งานดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว (อำเภอภูเรือ) งานแห่ผีขนน้ำ งานประเพณีผีตาโขน (อำเภอด่านซ้าย) งานบุญบั้งไฟล้าน (อำเภอเอราวัณ) งานประเพณีสงกรานต์ไทยลาว (อำเภอท่าลี่) ที่เป็นประเพณีเก่าแก่ของ จังหวัดเลย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังคงเป็นพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว อันดับต้นๆของประเทศ ในเรื่อประเพณี และ สภาพบรรยากาศ ที่เย็นสบาย…

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

Loei Province One province in the northeast region. Loei Province Founded by a Thai tribe that used to have descendants from people in the past, since King Khun Klang Hao and King Pha Mueang have a small number of people who migrated from the Chien Saen Kingdom.

In addition, another group of Yonok people migrated to settle down between the northern border of Lanna Which was founded until becoming Loei Province. At present, Loei Province is currently divided into 14 provinces, 90 sub-districts, 841 villages.

And now Loei province is one of the top tourist destinations. Of Thailand is a province with a cold climate The main attractions of Loei Province, natural attractions Namely – Phu Luang Wildlife Sanctuary Phu Ruea Agricultural Experiment Station, Phu Ruea District Suan Hin Pha Ngam, Nong Hin District Huai Lao Waterfall Forest Park, Phu Luang District Chiang Khan Old Town, Chiang Khan District Kaeng Khud Khu District, Chiang Khan And many more.

In addition, Loei Province also has old traditions of each festival, such as the Wang Saphung Winter Festival. Blooming cotton flower festival Sweet Tamarind, Loei City Winter Flowers (Phu Ruea District) Water Ghost Festival Phi Ta Khon Festival (Dan Sai District) (Erawan District) Thai-Laos Songkran Festival (Tha Li District), which is an ancient tradition of Loei Province from the past to the present And is still a tourist province area Top of the country In the tradition and the cool atmosphere …

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น