จังหวัดมหาสารคาม

0 Comments

จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญมานับพันปี เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาตั้งแต่ปลาย กุมภา และยุคพัลลาของอินเดียผ่านพุกามในรูปแบบของศิลปะทวาราวดีตามพื้นที่ (โคกพระ) เมืองกันทรวิชัย บัญชีรายชื่อวีเนียร์ดินเผา

ในพื้นที่อำเภอนาดูนเมืองนครจำปาพบได้ทั้งเครื่องปั้นดินเผาดินเผาและพระบรมธาตุนอกจากนี้เขายังได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ผ่านชาวเขมร ในสมัยลพบุรีเช่นกู่สันตรัตน์กู่บ้านเขวาบ้านแดงและกู่อื่น ๆ รวมถึงรูปขอมและเครื่องปั้นดินเผาบนพื้นผิวดินในจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามตั้งอยู่ตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชนเผ่ามากมายเช่นชาวไทยพื้นเมืองที่พูดภาษาอีสาน คนไทยและชาวภูไทคนส่วนใหญ่เชื่อในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามประเพณีจารีตประเพณี ฮีตสิบสอง” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรเป็นหลักดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายกลับไปกลับมา ช่วยพึ่งพากันและกันในแบบของชาวอีสานโดยทั่วไป

จังหวัดมหาสารคาม

The city of Maha Sarakham is considered an important historic site for thousands of years. Since archaeological evidence has been found influenced by Buddhism since the end of February and the Pallava period of India through Bagan in the form of Dvaravati art in the area (Khok Phra), Kantharawichai City. List of terracotta veneers

In the area of ​​Na Dun District, Nakhon Champa city, it can be found in both earthenware and relics. He is also influenced by the Brahmin through the Khmer people. In the Lopburi period, such as Ku Santarat, Ku, Ban Khwa, Ban Daeng and other Ku, including Khmer pictures and earthenware in Maha Sarakham Province.

Maha Sarakham is located in the middle of the northeast region, with many tribes such as native Thai people who speak northeastern languages. Thai and Phu Thai people, most people believe in Buddhism. Follow the tradition of the Heat Twelve Traditions “, which conducts agricultural business as a basis for living a simple life back and forth. Help each other in the northeastern way in general,

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น