จังหวัดมุกดาหาร

0 Comments

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนามซึ่งกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจสังคมและเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุกดาหารมีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติเนื่องจากประชาชนในจังหวัดนี้ประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายเผ่ามุกดาหารจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไม่ควรมองข้าม

จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ประมาณ 4,340 ตารางกิโลเมตรหรือ 2.7 ล้านไร่ มันเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด 52 ในประเทศ ทางทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบ ไปทางทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานมีป่าทึบ ทางทิศตะวันออกมีที่ราบสลับกับป่าไม้ และแม่น้ำโขงไหลประมาณ 72 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด

มุกดาหารก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองในปี พ.ศ. 2310 ในช่วงปลายสมัยอยุธยา เมื่อกินรีลูกชายของเจ้าจันทธาริวริวงศ์ผู้พิทักษ์บ้านหลวงโพนสินซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงหวางสะหวันนะเขตปัจจุบันลาวข้ามแม่น้ำโขงเพื่อสร้างเมืองหนึ่งที่ปากห้วยมุก ต่อมาในปี พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานนามแก่เจ้ากินรี “พระยาจันทรศรีสุรัตน์อุปราช Mandalutra” เป็นเจ้าเมืองคนแรกของมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan is an important border province. It is the location of the 2nd Thai-Laos Friendship Bridge, which is the gateway to Indochina, the Lao People’s Democratic Republic and Vietnam, which are becoming increasingly important in terms of economy, society and the increasingly popular tourist routes.

Mukdahan is unique in its ethnic diversity, as people in this province consist of many indigenous peoples. Mukdahan is a city with a beautiful and unique culture.

There is also a beautiful natural attraction. There are abundant natural resources both on land and water. Therefore, it is considered one of the interesting tourist provinces that should not be overlooked.

Mukdahan province has an area of ​​approximately 4,340 square kilometers or 2.7 million rai. It is the 52nd largest province in the country. The north and south are plains. To the west is the Phu Phan mountain range with thick forests. In the east there is a plain interspersed with forests. And the Mekong River flows for about 72 kilometers, is an important river of the province.

Mukdahan was founded as a city in the year 1767 during the late Ayutthaya period. When Kinnaree, the son of Chao Chanthathariwiriwong, the guardian of Ban Phon Phon Sin, located in the area of ​​Phra That Ing Huang, Savannakhet, present day Laos, crossed the Mekong River to build a city at the mouth of Huai Mook. 2321 King Taksin the Great gave the name to Kinnaree “Phraya Chantarasrisurat, Viceroy Mandalutra” was the first governor of Mukdahan.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น