จังหวัด100เอ็ด

0 Comments

จังหวัด100เอ็ด ประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฎในตำนานของธาตุแห่งสาเกนครราชสีมาหรือประตูเมืองร้อยเอ็ดเนื่องจากเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีอาณานิคมจำนวนมากชื่อเมือง “ประตูร้อยเอ็ด” มีแนวโน้มที่จะเป็นคำอุปมาและ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองมากกว่าความจริงที่ว่าเมืองมีประตูรั้วรอบขอบชิดที่แท้จริง

ซึ่งได้รับการตั้งชื่อให้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองผ่านการปรากฏตัวของประตูหลายแห่งควรได้รับอิทธิพลหรือนำหน้าด้วยเมืองหรืออาณาจักรที่รุ่งเรืองในสมัยโบราณเช่นทวาราวดีซึ่งหมายถึงเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหรือเช่นเมืองหงสาวดี ประตูที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองซึ่งประตูแต่ละหลังจะได้รับการตั้งชื่อตามเมืองของตัวเอง

เช่นเชียงใหม่อโยธยานครราชสีมา ฯลฯ นอกจากนี้ชื่อของเมืองที่ดูใหญ่กว่านั้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถือเป็นเรื่องปกติสำหรับการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ

จังหวัด100เอ็ด

จังหวัด100เอ็ด
จังหวัด100เอ็ด

History used to be a city that has flourished since prehistoric times. By appearing in the legend of the legend of the element of sake Nakhon Ratchasima or Roi Et City Gate Due to being a prosperous city with a large number of colonies City name “Roi Et Gate” is likely to be a metaphor named as a blessing and represents the greatness of the city, rather than the fact that the city has a real gated gate.

Which is named to indicate prosperity through the presence of many gates Should be influenced or preceded by a city or kingdom that had flourished in ancient times, such as Dvaravati, which means a city surrounded by a wall Or like the city of Hongsawadi, with twenty gates surrounded by the city wall In which each gate will be named after its own city

prosperity is considered normal for naming cities or empires in ancient times.

Such as Chiang Mai Ayodhya, Nakhon Ratchasima, etc. In addition, the name of the city to look bigger than it is for prosperity is considered normal for naming cities or empires in ancient times.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น