จังหวัดสกลนคร

0 Comments

จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งธรรมะ (ดินแดนแห่งธรรมะ) ที่มีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนามากมายเช่น อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์วัน อุตตโม และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีฟอสซิลไดโนเสาร์ขุดรอบภูเขาภูพานอำเภอวาริชภูมิภาพสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในจังหวัดสกลนครเป็นยุคเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานี จากการสำรวจชุมชนโบราณในลุ่มน้ำสกลนคร

ลุ่มแม่น้ำสงกรานต์ครอบคลุมบางส่วนของอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี อำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอวานรนิวาสอำเภอพรรณนานิคมและรอบหนองหาน, อำเภอเมืองสกลนครค้นหา 83 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

ชุมชนโบราณของลุ่มน้ำสกลนครนั้นมีอายุประมาณ 600 ปีก่อนพุทธกาลจนถึงศตวรรษที่ 8 (ระหว่าง 3,000-1,800 ปีก่อน) จากหลักฐานที่พบที่นี่ ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำสกลนครก่อตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจพัฒนาไปสู่สังคมในภายหลัง

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

Sakon Nakhon is a source of dharma (the land of dharma) with many important Buddhist places such as Phra That Choeng Chum, Phra That Doom, Phra Narai Jeng Weng Phra That Si Mongkhon Phra That Phu Phek And there are famous monks who are well-known in the whole country, such as Phra Ajarn Mun Phuritto, Phra Ajarn Fan Ajaro, Reverend Grand Lou Lou Chantasaro, Reverend Ajarn Wan Uttamo and Reverend Grandfather Thes Radiation, masks, etc.

Sakon Nakhon Province is located in the upper northeast region. Has a long history Since prehistoric times With dinosaur fossils excavated around the Phu Phan mountain range Waritchaphum District Prehistoric color paintings The ancient community in Sakon Nakhon Province was in the same period as the Ban Chiang civilization in Udon Thani Province. From the survey of ancient communities in the Sakon Nakhon basin

The Songkram River Basin covers parts of Ban Dung District, Nong Han District, Udon Thani Province. Sawang Daen Din District Waritchaphum District Phang Khon District Wanon Niwat District Phanna Nikhom District and around Nong Han, Mueang Sakon Nakhon District Find 83 prehistoric archaeological sites

The ancient community of Sakon Nakhon basin is about 600 years before the Buddhist era to the 8th century (between 3,000-1,800 years ago). From the evidence found here. The ancient communities in the Sakon Nakhon basin formed a large society and may develop into a later society.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น