จังหวัดสุโขทัย

0 Comments

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากและลำปาง (ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ)

จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรแรกของคนไทยเมื่อกว่า 700 ปีก่อน คำว่าสุโขทัยมาจากสองคำคือสุข + อุทัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข และศรีสัชนาลัยที่คนไทยและต่างประเทศรู้จักกันดี

ตามการแบ่งจังหวัดออกเป็นภาคโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชสมาคมสุโขทัยตั้งอยู่ในภาคกลาง ทางตอนบนของภาคหากแบ่งตามพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจสังคมจะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวังชิ้นอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง เขาหลวงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดวัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูง 1,200 เมตร

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

Sukhothai (formerly Sukhothai) is a province in central Thailand. It borders with Phrae, Uttaradit, Phitsanulok, Kamphaeng Phet, Tak and Lampang provinces (clockwise from the north).

Sukhothai Province was home to the first kingdom of Thai people more than 700 years ago. The word “Sukhothai” comes from two words, “Suk + Uthai” meaning “Dawn of Happiness”. And Si Satchanalai, which is well known by Thai and foreign people

According to the division of provinces into sectors by the National Geographic Committee and the Royal Society Sukhothai is located in the central region. The upper part of the region If zoned according to weather forecast and social economy, it will be classified in the lower north. It is about 440 kilometers from Bangkok along the national highway, with the territory connected with nearby provinces as follows.

North contact with Wang Chin District, Den Chai District, Phrae Province and Lap Lae District Uttaradit Province

East contact with Phrom Phiram District Mueang Phitsanulok District Phitsanulok Province And Phichai District Uttaradit Province

South contact with Phran Kratai district Kamphaeng Phet Province And Bang Rakam District Phitsanulok Province

West contact with Muang Tak District, Ban Tak District, Tak Province and Thoen District, Lampang Province

Most areas of Sukhothai province are plains. The northern and southern parts of the province are characterized by a plateau. Khao Luang is the highest mountain Measured from sea level, it has a height of 1,200 meters.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น