จังหวัดตรัง

0 Comments

จังหวัดตรัง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้ากับต่างประเทศเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกที่ปลูกยางพารา พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางมาจากมาเลเซีย และที่ตรังยังมียางพาราต้นแรก

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียชายฝั่งตะวันตกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไปเช่นโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก

อำเภอปะเหลียนขวานหินถ้ำเขาภาพเขียนสีที่เขาบ้านถ้ำตราล้วนเป็นหลักฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ต่อมามีหลักฐานความสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณทางตอนใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองทางผ่าน และมีการพัฒนาตาม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

Trang Province in the past used to be a foreign trade port As a transportation hub to Nakhon Si Thammarat Province Trang was the first province to plant rubber trees. Phraya Ratsadanupradit Mahitsorn Phakdi (Khosimbi Na Ranong) brought rubber varieties from Malaysia. And in Trang there is also the first rubber tree

Trang Province is a provincial province in the south of Thailand. Next to the Andaman Sea Indian Ocean West coast From historical evidence And archeology that appears in Trang Province is everywhere, such as ancient human skeletons at Sakai Cave. Trang Province in the past used to be a foreign trade port As a transportation hub

Palian District Stone axes Khao Tham Pa Cave The colored paintings at Khao Ban Tham Tra are all evidence of the prehistoric community until the beginning of history. Subsequently Trang Province in the past used to be a foreign trade port As a transportation hub to Nakhon Si Thammarat Province Trang there is evidence of the relationship with the ancient kingdom in the south in a manner that is a passing city. And has developed accordingly

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น