จังหวัดพิษณุโลก

0 Comments

จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อเรียกต่างกัน ชื่อเมือง “สองแคว” ปรากฏในจารึกวัดศรีชุม “พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเกิดที่เมืองสองแคว” ชื่อเมืองสองแควหมายถึงเมืองที่อยู่ระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย

ในสมัยสุโขทัยตอนต้นเมืองสองแควอยู่ในการปกครองของพระยาคำแหงพระรามแห่งราชวงศ์ศรีนาวาโท จนถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมืองสองแควมาอยู่ในการปกครองของสุโขทัยราชวงศ์พระร่วงตามที่ระบุไว้ในจารึกพ่อขุนรามคำแหง

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้สร้างเมืองขึ้นใหม่สองแควทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านในเมืองพิษณุโลกปัจจุบัน พระมหาธรรมราชาลิไทได้สร้างวัดหลายแห่ง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วัดเจดีย์ยอดธงวัดอรัญญิกและวัดราชบูรณะบูรณะพระมหาธรรมราชาลิไทหรือ “พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก” ในพงศาวดารเหนือ

ได้หล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินศรีและพระศรีศาสดาประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่พระพุทธชินราชซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุปัจจุบันใช้เป็นตราแผ่นดินของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้พระมหาธรรมราชาลิไทยังได้สร้างพระราชวังจันทน์ เมืองสองแควพัฒนาเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยตะวันออก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok has a different name. The name of the city “Song Kwae” appears in the inscription of Wat Si Chum. “Phra Maha Thara Srisattharajchulamuni was born in Song Kwai” The name Song Kwae refers to the city between the Nan River and the Kwai Noi River.

In the early Sukhothai period, the city of Song Khwae was governed by Phraya Khamhaeng Rama of the Srinawathou dynasty. Until the time of King Ramkhamhaeng the Great, Mueang Song Kwai came to the Sukhothai dynasty of the Phra Ruang dynasty as stated in the King Ramkhamhaeng inscription.

Phra Maha Thamracha 1 (Lithai) has built two new cities on the east bank of Nan River in the present city of Phitsanulok. Phra Mahathamracha Lithai has built many temples, including Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan (Wat Yai), Wat Chedi Yod Thong, Aranyik Temple and Wat Ratchaburana Burana. “Phra Dech Pra Thammapitaka” in the Northern Chronicles.

It has cast Buddha Chinnarat, Buddha Chinnasri and Phra Sri Prophet enshrined at Wat Phra Si Rattana Mahathat or Wat Yai Phra Phutthachinnarat, which is enshrined at Wat Phra Si Rattana Mahathat. In addition, Phra Maha Thamracha Lithai also built the Chan Palace. Muang Song Khwae is developed as an important city of the Eastern Sukhothai Kingdom.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น