ม่อนแจ่ม

0 Comments

ม่อนแจ่ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่แจ้งเกิดและโด่งดังอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแบบแรงเหวี่ยงของม่อนแจ่มและพื้นที่โดยรอบ ได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาวันนี้ม่อนแจ่มต้องการองค์กรใหญ่ นับเป็นอีกหนึ่งแยกสำคัญของม่อนแจ่มที่น่าสนใจ และน่าติดตามมาก

(กิ่วเสือมีก่อนม่อนแจ่ม)
ม่อนแจ่มหรือดอยม่อนแจ่มตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

(จากกิ่วเสือถึงม่อนแจ่ม)
ภูเขาลูกนี้เดิมเรียกว่ากิ่วเสือ ในอดีตเป็นป่าร้าง ก่อนที่ชาวบ้านจะมาแผ้วถางเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย จนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเขาหัวโล้นและหัวล้าน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย” ตามแนวพระราชดำริ“ ชาวเขาช่วยคนรักษ์โลก” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวแทนฝิ่น

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำแห่งแรกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แต่ที่ผ่านมาได้ถูกทำลายเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่หมุนเวียน

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม

Mon Jam is one of the famous tourist attractions of Thailand. That quickly emerged and famous in the past 10 years.

However, the centrifugal tourism of Mon Jam and its surroundings. Has caused many problems to follow. Today Mon Jam needs a large organization It is another important intersection of Mon Jam that is interesting. And very interesting.

(Kiew Sua Mi before Mon Jam)
Mon Jam or Doi Mon Jam is located at Tambon Mae Ram, Amphoe Mae Rim, Chiang Mai Province.

(From Kiew Suea to Mon Jam)
This mountain was originally called Kiew Suea. In the past it was a deserted forest. Before the villagers came clear for opium and shifting cultivation. Until it becomes a degraded forest, he is bald and bald.

Until the year 1984, the “Nong Hoi Royal Project Development Center” was established under the royal initiative of King Rama IX to promote the cultivation of winter vegetables instead of opium.

Along with improving the quality of life of the villagers as well as restoring and preserving the environment as this area was the first watershed area which was the source of the river. But it has been destroyed for opium cultivation and shifting cultivation.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : UFABET

ใส่ความเห็น