จังหวัดปทุมธานี

0 Comments

จังหวัดปทุมธานี ได้รับการตั้งถิ่นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่ใน พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองมะตะมะอพยพจากสงครามพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไร่มหาราชโปรดเกล้าฯให้ชาวมอญตั้งถิ่นฐานที่บ้านสามโคก

ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวมอญธนบุรีได้อพยพจากพม่าเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นครั้งที่สอง มาตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีกครั้งและในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มีการอพยพของชาวมอญจากเมืองมอตำมาสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชาวมอญบางส่วนเข้ามาตั้งถิ่นฐานด้วย บ้านสามโคกอีกแล้ว. จากชุมชนเล็ก ๆ บ้านสามโคกกลายเป็นเมืองสามโคกในเวลาต่อมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคกเป็นเมืองปทุมธานีและในปี พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ใช้คำว่าจังหวัดแทนเมืองและให้ เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก “ปทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” เป็นจังหวัดปทุมธานีต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดธัญบุรีเป็นจังหวัดปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมืองเช่นในปัจจุบัน

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

Pathumthani has been settled for at least 300 years since the reign of King Narai the Great of Ayudhya, which was in 2202 BC. Mangnanthamit has forcibly taken the Mon family. Matama City Evacuate from the Burmese war. Came to rely on Phra Borom Phisompharn Somdej His Majesty Bangkok Thawaravadi Sri Ayutthaya Which His Majesty King Rai the Great graciously pleased Let the Mon family settle in at Ban Sam Khok

Later in the land of King Taksin the Great of Thonburi Mon people have emigrated from Burma to come to rely on Phra Borom Bodhisommar for the second time. To set up houses at Ban Sam Khok again And in the reign of King Buddha Lertlah Napalai There was a great migration of Mon people from the town of Mo Tam to Thailand called “Mon Yai” His Majesty graciously Some of the Mon people also settled in Ban Sam Khok again. From a small community Ban Sam Khok became a town Sam Khok later.

Later, on August 23, 2358, His Majesty the King Phra Buddha Lertlah Naphalai graciously To change the name of Sam Khok to Muang Pratumthani, and in 1918, King Rama VI ordered to use the word “province” instead of “town” and to change the spelling of the new name from “Pratum Thani” to “Pathum Thani “Become Pathum Thani Province later in 1932 in the reign of King Prajadhipok, graciously pleased To collapse Thanyaburi Province to Pathum Thani Province Pathum Thani province has divided the rule into 7 districts as in the present.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : UFABET

ใส่ความเห็น