จังหวัดพังงา

0 Comments

จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติศรีพังงาตั้งอยู่ในอำเภอคุระบุรีและอำเภอตะกั่วป่าครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูเขานมสาวเนื้อที่ 153,800 ไร่เป็นป่าดิบประเภทหนึ่ง พันธุ์ไม้ที่สำคัญเช่นต้นยางตะเคียนทองปาล์มกระเพาหนูนอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นสมเสร็จเลียงผาเลียงผาเค็งนกเงือกประกาศเป็นอุทยานเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2531 ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานใน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 รอบ

น้ำตกตำนางเป็นหน้าผาสูง 63 เมตรมีน้ำตลอดทั้งปี ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 กิโลเมตรน้ำตกโตนต้นเตยเป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผา 45 เมตรตลอดทางเดินผ่านจุดชมวิว สามารถมองเห็นป่าที่สมบูรณ์ของอุทยาน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรี (ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่ตำบลลำแก่นท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2525 คำว่าสิมิลันคือ ยาวีหรือมลายูแปลว่าเกา. หมู่เกาะสิมิลันเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ จากเหนือจรดใต้ ได้แก่ เกาะหูหยงเกาะพะยังเกาะปาหยันเกาะเมี่ยงเกาะปายูเกาะกะโหลกเกาะสิมิลัน

และเกาะบางูหมู่เกาะสิมิลันถือได้ว่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังสวยงามมากมาย สามารถดำน้ำได้ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึกปลาหายากเช่นวาฬโลมาและโมเรย์สามารถพบได้ในช่วงเดือนที่น่าดึงดูดที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายนนอกจากนี้จะมีการประกาศปิดเกาะ

จังหวัดพังงา

Phang Nga is one of the southern provinces in the western part of Thailand.

Sri Phang Nga National Park Located in Khuraburi District and Takua Pa District Covering an area of ​​the Nom Sao Mountain National Reserve Forest, area 153,800 rai is a type of evergreen forest. Important plants such as rubber trees, Takianthong, palm, Krapo, rats, can also be found in many wildlife such as tapir, chamois, chamois, keng, hornbill, declared a park on April 16, 1988, has been established as a park in honor of His Majesty the King. 5 rounds

Tam Nang Waterfall is a 63 meter high cliff that has water all year round. Shady with big trees There is a 2-kilometer nature trail, Ton Ton Toei Waterfall It is a waterfall that falls from a 45-meter cliff along the pathway through a viewpoint. Can see the complete forest of the park

Similan Islands National Park Located at Tambon Koh Phra Thong Kuraburi District (The park office is located at Tambon Lam Kaen Thai Mueang District) covers an area of ​​80,000 rai, declared as a national park on September 1, 1982. The word Similan is Yawi or Malay, meaning “Kao”. Similan Islands are small islands in the Andaman Sea with 9 islands. From north to south are Koh Hu Yong, Koh Payang, Koh Payan, Koh Miang, Payu Island, Skull Island, Similan Island.

And Koh Ba Ngu, the Similan Islands are regarded as the most beautiful islands both on land and underwater. There are many beautiful corals. Can dive in both shallow and deep water Rare fish such as whales, dolphins and morays can be found during the most attractive months. Is from November to April In addition, it will announce the closure of the island.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : UFABET

ใส่ความเห็น