จังหวัดสระบุรี

0 Comments

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลางเปรียบเสมือนด่านระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองสำคัญมา แต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยของจักรพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่บางส่วนของลพบุรีนครนายกและนครราชสีมามารวมกันตั้งเมืองสระบุรีทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นศูนย์กลางในการระดมพลในการทำสงคราม ดังนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับสงครามอยู่เสมอ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีดังนี้ทางตอนเหนือตะวันออกและตอนกลางของจังหวัดเป็นป่าเขาและที่ราบสูง ที่เหมาะแก่การปลูกพืชพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำการเกษตร มีแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียวคือแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี

โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตรและประโยชน์อื่น ๆ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอ. มวกเหล็กอ. แก่งคอยอ. เมืองสระบุรีอ. เสาไห้ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาวประมาณ 105 กิโลเมตรสระบุรียังมีคลองสำคัญหลายสายเช่นคลองระพีพัฒน์คลองเรืองคลองวิหารแดงคลองปริวเป็นต้น

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

Saraburi is a province in central Thailand. Located in the east of the central region It is like a checkpoint between the central and northeastern regions. There are many attractions, both historical and natural attractions. And also a province that is important to the top industrial sectors of Thailand

Saraburi is an important city since ancient times. It is assumed that it was established around the year 2092 during the reign of the emperor. The establishment of this city is assumed that His Majesty graciously To divide some areas of Lopburi, Nakhon Nayok and Nakhon

Ratchasima Come together and set up a city Saraburi This is to want to be a center for mobilization of citizens in the war. Therefore since the Ayutthaya period onwards Therefore always found the story of Saraburi province about the war.

The general topography is as follows: the north, east and central part of the province are forested with hills and plateau. Which is suitable for growing crops Most of the southern and western areas are flat areas suitable for farming. There is only one major river

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : UFABET

ใส่ความเห็น