จังหวัดอำนาจเจริญ

0 Comments

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณสถานเก่าแก่และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุประมาณ 1,000 ปี)

และได้ก่อตั้งเมืองมาเป็นเวลาหลายร้อยปีได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดสระแก้ว เดิมเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ

(ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมานอำเภอปทุมรัตต์วงศาอำเภอพนาอำเภอหัวตะพานอำเภอเสนางคนิคมและกิ่งอำเภออำนาจ (ปัจจุบันลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร มีความหมายในตัวคืออำนาจเจริญเป็นเมืองที่มีฉายาว่าข้าวหอมโอชาเมืองเสมาพันปี

จังหวัดอำนาจเจริญ มีหลักฐานมากมายว่าเคยมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ผ่านสถานะการปกครองหลายระดับจากชุมชนโบราณเป็นบ้านนอกพื้นที่ของจังหวัดอยู่ในแอ่งโคราช

อาณาเขตทิศตะวันออกติดแม่น้ำโขง. ด้านทิศใต้ปกคลุมทะเลสาบใกล้ลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนทางทิศตะวันตกติดกับลำเซบายอยู่ใกล้กับแม่น้ำชี แม่น้ำเหล่านี้เป็นเส้นทางสำคัญในการแพร่กระจายอารยธรรมจากรัฐอื่น ๆ ไปยังแอ่งโคราชและสกลนคร และต่อเนื่องไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดในปัจจุบัน

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

Amnat Charoen is a province in the lower Northeast. There is a long history from the discovery of community sites, ancient archaeological sites and antiques as discovered by the Fine Arts Department and assumed by archaeological evidence. (Sema leaves, about 1,000 years old)

And has established a city for hundreds of years It was established as a province on December 1, 1993 along with Nong Bua Lam Phu and Sa Kaeo provinces. Formerly a district in Ubon Ratchathani Province Consists of Amnat Charoen District

(Currently Muang Amnat Charoen District) Chanuman District Pathum Ratwongsa District Phana District Hua Taphan District Senangkhanikhom District And the subdistrict of power (Now Lue Amnat) The word Amnat Charoen is a loan from the Khmer language. Has the meaning of itself is Amnat Charoen, a city with the nickname Ocha fragrant rice town Sema millennial place

Amnat Charoen Province There is a lot of evidence that There used to be a human settlement in various eras, from prehistoric times to the present. Through several levels of government status From the ancient community Be a country The area of ​​the province is in the Korat basin.

The eastern boundary next to the Mekong River. On the south side covering the lake Near the upper Mun River basin To the west next to Lam Sebai It is close to the Chi River. These rivers are an important route of spreading civilizations from other states to the Korat and Sakon Nakhon basin. And continually to the area that is an area of ​​the province today

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น