จังหวัดปราจีนบุรี

0 Comments

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมสะกดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย มีอุทยานแห่งชาติสามแห่งในพื้นที่มรดกโลกและยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออก อีกทั้งประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน

แต่เดิม จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่กว้างขวางมาก เนื่องจากในอดีตจังหวัดนครนายกได้ถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงสงครามต่อมาในปีพ. ศ. ในปี พ.ศ. 2489 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดนครนายกอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงกว้างใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารและการบริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติให้แยกบางอำเภอทางด้านตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีและรวมจัดตั้งจังหวัดสระแก้วในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการพัฒนาเป็นตำบลในเขตเศรษฐกิจของภูมิภาค มีการลงทุนจากต่างประเทศทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จำนวนมากทำให้ภาพรวมของจังหวัดดีขึ้นรายได้ต่อปีต่อหัวเฉลี่ย 450,000 – 480,000 บาทเป็นอันดับที่สามของประเทศไทยตามรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยโดยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

Prachinburi, formerly spelled Prachinburi, is a province in eastern Thailand. It is a city with a long history. Ancient remains have been found in many areas of the province. There are also many natural attractions. There are three national parks in the World Heritage area, and they are also the province with the most forested areas in the east. Moreover, the majority of the population in Prachinburi Province speak Isan language.

Originally Prachinburi has a very spacious area. Since Nakhon Nayok Province was collapsed in the past with Prachinburi Province in 1942 in order to save the budget in the economic downturn during the war. In 1946, Nakhon Nayok Province was established again.

However, the area of ​​Prachinburi is still vast. This caused problems in the administration and service of the people because some districts were far from the province. Therefore, an Act was enacted to separate some districts on the east side of Prachin Buri Province and included the establishment of Sa Kaeo Province in 1993 until the present.

Prachinburi Province has now been developed as a sub-district in the economic zone of the region. Foreign investment has created many new industrial estates, improving the overall picture of the province. Annual income per capita average 450,000 – 480,000 baht is the third in Thailand according to the list of provinces in Thailand by gross domestic product. Country per capita

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น