จังหวัดเพชรบุรี

0 Comments
จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในบรรดาหัวเมืองตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมีหลักฐานปรากฏชื่อในหนังสือต่างประเทศเช่นชาวดัตช์เรียกว่า Pipry ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า Pippy และ Fifree จึงมีการสันนิษฐานชื่อ “ เมืองปริพรี” เป็นชื่อเดิมของเพชรบุรี ซึ่งตรงกับชื่อวัดปริพพลีวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดและที่วัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า

จังหวัดเพชรบุรี (ศรีชัยวัชรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ บางครั้งมีผู้ปกครองหรือกษัตริย์ปกครองอย่างอิสระบางครั้งอาจกลายเป็นอาณานิคมของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า ผู้ปกครองส่งบรรณาการไปยังจีนเป็นประจำ เมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นยอด 5 ยอดของพระปรางค์ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร และปราสาทหินศิลาแลงที่วัดกำแพงแลงเป็นต้น

ที่มาของชื่อเมืองอาจเรียกตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยโบราณว่ามีแสงไฟระยิบระยับในยามวิกาลซึ่งทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีอัญมณีอยู่บนเขาจึงออกไปค้นหา สำหรับพวกเขา แต่ไม่พบเขาจึงค้นหาในเวลากลางคืนและใช้ครกที่ใช้สำหรับกินหมาก

เพื่อค้นหาในเวลากลางวัน แต่ไม่พบบางส่วนจึงเรียกตามชื่อแม่น้ำเพชรบุรี เพชรบุรีมีโบราณวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานว่าเพชรบุรีเคยเป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยเป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเช่นศิลปะปูนปั้น “นาฬิกา” เป็น “เพชร” โดยเปลี่ยนจาก “ว” เป็น “พ”

จังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi is a city that has flourished since ancient times and is an important Thai outpost among the western districts. Have trade with foreign countries There is evidence that the name appears in foreign books, such as the Dutch called Pipry

Phetchaburi (Sri Chai Watcharaburi) is an ancient city from ancient times. Used to be a small kingdom Some times there was a ruler or a king to rule independently Sometimes it may become a colony of a stronger empire. The rulers routinely send tributes to China.

The origin of the name of the city may be called according to a legend that continues in ancient times that there was a light that glitters in the night when he was This made the villagers understand that there were gems on the hill so they went to search for them but they could not find So he searched at night and used the mortar used for eating betel nuts.

To search in the daytime, but did not find some, it is called by the name of the Phetchaburi River. Phetchaburi has many artifacts. It is evidence that Phetchaburi used to be a country where peopl

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น