จังหวัดอ่างทอง

0 Comments
จังหวัดอ่างทอง

เนื่องจาก จังหวัดอ่างทอง เคยเกิดการสู้รบระหว่างทหารไทยและพม่าหลายครั้ง ดังนั้นบรรพบุรุษของชาวอ่างทองจึงได้ทำวีรกรรมในการต่อสู้กับพม่าหลายคนเช่นตานนายโชตินายอินทร์และนายเมืองทั้ง 4 เป็นชาวบ้านสีบัวทอง (ต. สีบัวทองในปัจจุบันการค้นหานายดอกชาวบ้านกาบและนายทองแก้วชาวบ้านโพธิ์ทะเลทั้งสองท่านเป็นชาวเมืองวิเศษชัยชาญร่วมกับชาวบ้านวิเศษชัยชาญเพื่อทำศึกกับพม่าที่บางระจัน ซึ่งขณะนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญและสนามรบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอศึก

วีรกรรมของนักรบไทยแห่งค่ายบางระจันในครั้งนั้น เป็นที่น่าภาคภูมิใจและอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกคนตลอดมา ชาวอ่างทองรวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อรำลึกถึงนายทำและนายทองแก้ว ณ บริเวณวัดวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 ดังนั้นในวันที่ 25 มีนาคมของทุกปีชาวจังหวัดอ่างทองจึงได้ประกอบพิธี เพื่อสักการะอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้วเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรกรรมและความกล้าหาญทุกปี

อีกครั้ง จังหวัดอ่างทอง ของวีรกรรมการสู้รบของเมืองวิเศษชัยชาญคือขุนรองปลัดชูและกองอัฐมาอยู่ในปี พ.ศ. 1759 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระสุริยาสน์อมรินทร์ (สมเด็จพระเอกาทศรถ) ขึ้นครองราชย์กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาขณะนั้นพระเจ้าอลองพญาครองอังวะรัตนสิงห ปกครองพม่ารามัญทั้งหมดพระองค์ทรงเกณฑ์กองทัพ 8000 นายไปยังมังฆองนราธาเป็นแม่ทัพไปตีเมืองทวายมะริดและตะนาวศรี โดยมีรองเจ้าเมืองยมราชคุมพล 3000 และให้รัตนาธิเบศร์ดูแลกองทหาร 2000.

ขณะนั้นมีครูฝึกเพลงอาวุธประจำเมืองวิเศษชัยชาญคนหนึ่งชื่อครูดาบชูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่งตั้งให้เป็นปลัดเมือง กรมการเมืองวิเศษชัยชาญชาวบ้านจึงทราบว่าขุนรองชูนำรถเอทีเอ็ม 400 ไปอาสารบติดตามทหารรัตนาธิเบศร์ เมื่อเดินทางข้ามเทือกเขาบรรทัดทราบว่ามะริดและตะนาวศรีได้ล่วงลับไปยังข้าศึก จึงตั้งทัพรออยู่เฉยๆโดยทัพรองเจ้าเมืองตั้งอยู่ที่แก่งตูมท้ายแม่น้ำตะนาวศรีกองทัพโอยารัตนาธิเบศร์ตั้งอยู่ที่กุยบุรี แต่ให้อาทมาตขวางรอที่อ่าวหว้าขาว

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

This is because Ang Thong has had many battles between the Thai military and Burma. Therefore, the ancestors of Ang Thong have done their heroic actions in fighting Burma, such as Than Nai Chot, Nai In and Nai Muang. The four are the villagers Si Buathong (Tambon Si Buathong).

The heroic deeds of the Thai fighters of Bang Rachan camp at that time It is proud and in the memory of all Thai people all along. Angthong people gathered together to build a monument. To commemorate Nai Tham and Nai Thongkaew at Wiset Chai Chan Temple area

Another of the heroic battles of Wiset Chai Chan is Khun Deputy Permanent Chu and Kong Atthma in 1759, coinciding with the reign of King Suriyas Amarin. (Somdet Phra Aka Tosarot) ascended the throne of Bangkok Dvaravati Sri Ayudhya at that time King Along Phaya reigned Angwa Rattana Singh Ruled all Burmese Raman, he enlisted 8000 men to Mangkhong Naratha as commander to hit Dawei, Myeik and Tanintharyi. With Deputy Governor Yommarat Kumphol 3000 and Rattanathibet to oversee the 2000.

At that time there was a teacher of the city’s weapons songs Wiset Chai Chan named Kru Dab Chu, who was appointed by His Majesty King Borom urn. Department of City Wiset Chai Chan villagers therefore knew that Khun Rong Chu took 400 ATM cars to volunteer to fight Rattanathibet. When traveling across the Banthat mountain range

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น