น่าน

0 Comments

ประวัติศาสตร์ จังหวัด น่าน เริ่มปรากฏเมื่อประมาณ พ.ศ. 2368 ภายใต้การนำของพญาภูคาและนางจำปาภรรยา ซึ่งทั้งสองมีถิ่นที่อยู่ในเมืองเงินยางเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำผู้อพยพมาตั้งศูนย์กลางการปกครองในเมืองตอนล่างต่อมาเพี้ยนเป็นเมืองย่าง (เชื่อกันว่าอยู่ริมแม่น้ำยางตอนใต้ที่ศิลาเพชร – ตำบลอำเภอปัวจนถึงบ่อใกล้เทือกเขาดอยภูคาบริเวณบ้านเสี้ยวบ้านทุ่งโค้งบ้านลมกลางตำบลยมอำเภอท่าวังผา

เนื่องจากมีร่องรอยของชุมชนในสภาพเป็นคูคันดินและกำแพงเมืองทับซ้อนกันที่เห็นได้ชัดที่สุดคือบริเวณข้างพระธาตุจอมปริกบ้านเสี้ยวปรากฏกำแพงเมืองซึ่งเป็นป้อมปราการด้านใต้ และป้อมปราการทิศเหนือลักษณะเป็นดินสันกำแพงบนยอดดอยม่อนหลวงบ้านหล่มกลางเป็นกำแพงเมืองสูงถึง 3 ชั้นในแต่ละชั้นกว้าง 3 ม. สูง 5 ม. ขนานกับยอดดอย ม่อนหลวง. ต่อมาพระยาภูคาได้ขยายอาณาเขตให้กว้างขวางมากขึ้นโดยส่งบุตรบุญธรรมสองคนไปสร้างเมืองใหม่โดยคุณหนูผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองน้องชายสร้างวรนครหรือปัว

จังหวัด น่าน หลังจากที่ขุนพงศ์ถึงเก่งพิราลัยเจ้ากรุงเทอพระราชกุมารได้ครองเมืองปัวแทน พญาภูคาครองยางเมืองมานานและอายุมากขึ้น ตั้งใจจะให้เจ้าเก้าหลานเถื่อนเข้าครองเมืองแทนจึงขอร้องให้เสนาอำมาตย์เชิญเจ้าเกาด้วยความเกรงใจปู่จึงตกลงไปเมืองยางและมอบให้นางพญาแม่เฒ่ากำปินภรรยาของเธอดูแลปัวแทน .

เมื่อพญาภูคาพ้นเจ้าจอมเฒ่าแล้วได้ครองเมืองแทน ในช่วงเวลาที่ปัวมีเวลาว่างจากผู้นำเพราะคนเถื่อนทั้งเก้าไปครองเมืองแทนปู่พญางำผู้นั้นผู้ครองเมืองพะเยาจึงขยายอิทธิพลเข้าครอบครองเมืองน่านทั้งหมด

จังหวัด น่าน

Nan history began to appear around 1825 under the leadership of Phaya Phukha and her wife, Mrs. Champa. Both of which are residents of the city of money Yang Has been a mainstay leading immigrants to set up administrative centers in the lower cities Later distorted into a roast town (It is believed that it is on the southern

Because there were traces of the community in the condition of a ditch, earthen, and a city wall overlapping Most noticeable is the area beside Phra That Chom Prik Ban Siao, a city wall appears, which is the southern fortress. And the north fortress, the appearance of a sankampang soil on the top of Doi Mon Luang, Ban Lom Klang

After Khun Phong reaches Keng Phiralai Chao Kao Thua the royal child has taken over Pua instead. Phaya Phu Kha has occupied Yang Muang for a long time and is getting older. Intends to let you nine illegal grandchildren take over the city instead Therefore asked

When Phaya Phukha passed away Chao Kao Thao then occupied the city instead. During the time of Pua’s free time from the leader Because the nine barbarian went to rule the city instead of that grandfather Phaya Ngam, the ruler of Phayao city Therefore expanded its influence to occupy all of the cities of Nan

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น