จังหวัดอำนาจเจริญ

0 Comments

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณสถานเก่าแก่ และโบราณวัตถุเท่าที่พบโดยกรมศิลปากรและสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุประมาณ 1,000 ปี) และตั้งเมืองมาหลายร้อยปี ก่อตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและสระแก้วเดิมเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอชานุมานอำเภอปทุมรัตต์วงศาอำเภอพนาอำเภอหัวตะพานอำเภอเสนางคนิคมและกิ่งอำเภออำนาจ (ปัจจุบันลืออำนาจ ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร มีความหมายในตัวคืออำนาจเจริญเป็นเมืองที่มีสมญานามว่าข้าวหอมโอชาเมืองเสมาพันปี

จังหวัดอำนาจเจริญ บางคนกล่าวว่าราวพุทธศตวรรษที่ 12 ชาวอินเดียเดินทางโดยเรือเข้ามาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทะเลบนเกาะชวา. เข้าสู่ประเทศไทยสองสายคือทางเดียวมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ผ่านอาณาจักรศรีนาศาไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนที่ราบสูงโคราชและแพร่ไปยังลุ่มน้ำมูล – ชีอีกสายหนึ่งผ่านจังหวัดปราจีนบุรี

ผ่านอำเภอกบินทร์ธนบุรีข้ามช่องเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอปักธงชัย จนถึงลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงการเข้ามาของชาวอินเดียในครั้งนั้นมีการนำวัฒนธรรมทวารวดีเข้ามา เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายมหายานและวัฒนธรรมของเขมรหรือเขมรก่อนเมืองพระนครเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

Amnat Charoen is a province in the lower northeast. There is a long history from the discovery of community sites, old archaeological sites and antiquities as found by the Fine Arts Department and assumed from archaeological evidence. (Bai Sema, about 1,000 years old) and established a city for hundreds of years Established as a province on December 1, 1993

Along with Nong Bua Lam Phu and Sa Kaeo Province, was originally a district in Ubon Ratchathani Province consisting of Amnat Charoen District (Now Muang Amnat Charoen District) Chanuman District, Pathum Ratwongsa District, Phana District, Hua Taphan District, Senangkhanikhom District and Amnat Subdistricts.

Some say that around the 12th century, Indians traveled by boat to Southeast Asia. Through the sea on the island of Java. It enters Thailand in two lines, one way, along the Chao Phraya River, through Nakhon Sawan city, through the Srinasa Kingdom, to the northeastern region on the Korat Plateau, and spread to the other Moon-Chi River basin via Prachin Buri Province.

Passing Kabin District, Thonburi, crossing the mountain pass to the northeast of Pak Thong Chai District Until the Moon River and the Mekong River, the entry of Indians at that time Dvaravati culture was brought into It is associated with Mahayana Buddhism and the culture of Khmer or Khmer before Phra Nakhon City.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น