จังหวัดสกลนคร

0 Comments
จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งธรรมะ (ดินแดนแห่งธรรม) ที่มีพุทธศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นพระธาตุเชิงชุมพระธาตุดุมพระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคลพระธาตุภูเพ็กและมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเช่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฝั้นอาจาโรหลวงปู่หลุยจันทสโรพระอาจารย์วนุตฺโมและหลวงปู่เทสก์ รังสี ฯลฯ

จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนมีการขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ในเทือกเขาภูพานอำเภอวาริชภูมิภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในจังหวัดสกลนครอยู่ในช่วงเดียวกับอารยธรรมบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานี จากการสำรวจชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มน้ำสกลนครลุ่มน้ำสงครามครอบคลุมบางส่วนของอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

อำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอวานรนิวาสอำเภอพรรณานิคมและรอบหนองหานอำเภอเมืองสกลนครพบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ 83 แห่ง ชุมชนโบราณลุ่มน้ำสกลนครแห่งนี้มีอายุประมาณ 600 ปีก่อนพุทธศตวรรษจนถึงพุทธศตวรรษที่ 8 (ระหว่าง 3,000-1,800 ปีมาแล้ว) จากหลักฐานการค้นพบต่างๆพบว่าชุมชนโบราณในลุ่มน้ำสกลนครได้รวมตัวกันเป็นสังคมขนาดใหญ่และอาจพัฒนาเป็นสังคมเมืองในเวลาต่อมา

สกลนครเดิมชื่อหนองหารหลวงของอาณาจักรขอมโบราณโดยขุนขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินทปัฐนครซึ่งได้อพยพครอบครัวและคนรับใช้จากกัมพูชามาสร้างเมืองใหม่บริเวณริมหนองหารหลวงท่านางอาบปัจจุบันเรียกว่า อำเภอท่าศาลาโคกศรีสุพรรณมีการปกครองจนถึงปลายสมัยพระเจ้าสุวรรณภิงคาระเมื่อเกิดภัยแล้งประชาชนอพยพไปอยู่ที่เมืองเขมร หนองหารหลวงร้างไปช่วงหนึ่ง จนถึงศตวรรษที่ 19

เมื่อสกลนครตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างจึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “เชียงใหม่หนองหาน” หรือเมืองสะลวงหลังจากนั้นสกลนครยังคงอยู่ภายใต้การปกครองระหว่างอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งมาถึงสมัยอยุธยา ผู้คนกระจัดกระจายไปเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ทำมาหากินริมหนองหารร่วมถวายราชสดุดีพระราชศรีโคตรบอง เพื่ออุทิศต้นเงินต้นทองให้กับกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น

จังหวัดสกลนคร

Sakon Nakhon is a Dharma source. (Land of Dharma) with many important Buddhist places such as Phra That Choeng Chum, Phra That Dum, Phra That Narai Cheng Weng. Phra That Sri Mongkol, Phra That Phu Phek, and there are famous monks who are well known

Sakon Nakhon Province is located in the upper Northeast. It has a long history since before, dinosaur fossils have been excavated in Phu Phan mountain range, Waritchaphum district, prehistoric paintings, ancient communities in Sakon Nakhon Province, in the same period as Ban Chiang civilization in Udon Thani Province.

Amphoe Sawang Daen Din, Waritchaphum District, Phang Khon District, Wanon Niwat District, Phannanikom District and around Nong Han, Mueang Sakon Nakhon District, found 83 prehistoric archaeological sites. From evidence of various findings, it was found that the ancient communities in the Sakon Nakhon River Basin formed a large society and may later develop into an urban society.

Sakon Nakhon was formerly known as Nong Han Luang of the ancient Khmer kingdom by Khun Khom Rajabut, the governor of Inthapathanakorn, who evacuated his family and servants from Cambodia to build a new city on the edge of Nong Han Luang, Tha Nang Ab More than Thasala District, Khok Srisuphan, ruled

When Sakon Nakhon was under the influence of the Lan Xang Kingdom, the city was renamed. “Chiang Mai Nong Han” or Saluang City After that, Sakon Nakhon remained under the rule of Lan Xang and Sukhothai until the Ayutthaya period. People were scattered into small communities where they lived along Nong Han to pay tribute to Sri Khotbong. To dedicate the golden principal to Ayutthaya at that time

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น