จังหวัดอำนาจเจริญ

0 Comments
จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ ของต่างประเทศในอีสานตอนล่างมีประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งจากการค้นพบชุมชนโบราณคอยาวและโบราณวัตถุตามกรมค้นพบและจิตเวชตามวิธีการเดินทาง (เสมา 1,000 ปี)

และได้ตั้งเมือง . หลายปีได้รับการอนุมัติในต่างจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 พร้อมกับหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอรุ่งเรือง (ราชวงศ์คืออำเภอเมืองอำนาจ)

อำเภอชานุมานอำเภอปทุมรัตต์อำเภอจักรพนาอำเภอหัวตะกั่วอำเภอเสนางคนิและแขวงลืออำนาจอำนาจเจริญเป็นศัพท์ภาษาเขมรแปลว่าอำนาจเจริญเมืองที่เรียกกันว่าเมืองของ ข้าวหอมเจ้า.

จากการเรียนรู้และฝึกอบรมของหลาย ๆ บ้านในตำบลไม้กร่อนอำเภอพนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านสวยคำอำเภอดอนเมยเมืองลักษณะการเรียนรู้ของเค็งใหญ่อำเภอหัวร่อนพบว่ามีถ้ำทำด้วยสำลีคล้ายกับ ของเก่าที่พบในบ้านในต่างจังหวัด รูปทรงรีบางส่วนมีเขื่อนล้อมรอบเนินดินซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนโบราณ

จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อพิจารณาว่าเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณวัตถุที่ขุดพบในพื้นที่แสดงให้เห็นว่ามีสมัยก่อนตั้งอยู่ 30 – เดือน – หลายเดือนก่อนโดยมีภาพวาดสีบนข้อผิดพลาดเช่นภาพเขียนบนเว็บไซต์ดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนทางทิศเหนือมีลักษณะร่วมสมัยกับภาพเขียนสีที่ผาทางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลมีตำนานเกี่ยวกับผาแดงนางไอ่และตำนานอุรังคธาตุ กล่าวถึงนาคชุมว่ามีขโมยเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

Foreign powers in Lower Isaan have a deep history from the discovery of long-necked ancient communities and antiques according to

the Department of Discovery and the mind according to travel methods (1,000 years) and established a city. Several years, it was approved in the provinces on December 1, 1993, along with a line in Ubon Ratchathani Province (the company is Muang Amnat District).

Chan Chun District, Pathum Rat District, Chakkaphana District, Hua Takon District, Sanhongkani District and Amnrung Rueng Subdistrict in Khmer language means Amnat Charoen, a town known as the city of fragrant rice.

From the learning and training of many houses in Mai Kron Sub-District, Phana District, facilities in Ban Suay Kham, Don Moei Muang District, the learning style of Kheng Yai, Hua Ron District, found that there are cotton caves, similar to antiques. Found in houses in the provinces, partly oval, with dams surrounding the mound

Considered to be a learning center of artifacts unearthed in the arena, it shows that there was an ancient period of 30-months-months ago with colored drawings on errors such as paintings on Don Tan, Mukdahan Province, which are adjacent to The northern treasury is contemporary with the color paintings at the cliff in Khong Chiam District, Ubon Province, about Pha Daeng Nang Ai and the legend of Urangkhathat to Nak Chum that stolen in the Northeast of Thailand.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น