จังหวัดปัตตานี

0 Comments
จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสยะลาและสงขลา

ปัตตานีเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1,055 กิโลเมตรโดยรถยนต์หรือ 1,025 กิโลเมตรโดยรถไฟ (สถานีรถไฟโคกโพธิ์)

รวมทั้งภูเขาทรายสีขาวบนเทือกเขาสันกาลาคีรีมีแม่น้ำ 2 สายหลักคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี สภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียสของฝนในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร / ปี (เฉลี่ยมากกว่า 30 ปี)

จังหวัดปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาพุทธและอื่น ๆ ประชากร 87.25% นับถือศาสนาอิสลาม 12.72% ของประชากรนับถือศาสนาอิสลามและนับถือศาสนาอื่น 0.03% ในปี 2558 ประชากรร้อยละ 86.25 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 13.70 นับถือศาสนาพุทธ

และศาสนาอื่น ๆ 0.05% ในปี 2555 หลังการก่อวินาศกรรมระเบิดถนนสายหลักในจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธจำนวนมากอพยพออกจากจังหวัดปัตตานี ประชากรชาวพุทธหดตัวลงอย่างกะทันหัน

จังหวัดปัตตานี

Pattani is a province in southern Thailand. Contact with Narathiwat, Yala and Songkhla provinces.

Pattani is one of the five southern provinces. Located on the eastern coast of the southernmost region, adjacent to the South China Sea, approximately 1,055 kilometers from Bangkok by car or 1,025 kilometers by train. (Khok Pho Railway Station)

Including the white sand mountains on the Sankalakiri mountain range, there are two main rivers: Pattani River and Saiburi River. The climate is warm all year round. Average temperature of 27.5 degrees Celsius of precipitation from December to January, average rainfall 1,750.9 mm / year (over 30 years average)

The majority of the population is Islamic. Followed by Buddhism and others, 87.25% of the population profess Islam, 12.72% of the population profess Islam and 0.03% other religion in 2015, 86.25% of the population are Islamic, 13.70% are Buddhism.

And other religions 0.05% In 2012, after the sabotage of the main roads in Pattani Province, many Thai-Chinese and Thai Buddhists evacuated from Pattani. The Buddhist population suddenly shrinks.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *