จังหวัดชุมพร

0 Comments
จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 ว่าเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และเป็นด่านทางเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้

พ.ศ. 2540 ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่าชุมพรเป็นเมืองตรีใต้ของอาณาจักรอยุธยาในช่วงเวลานี้ชาวจามของอาณาจักรจามปาถูกรุกรานโดยญวนชาวจามกลุ่มนี้ได้อพยพเข้ามา ไปอยุธยาครั้งแรกปรากฏว่ามี “อาสาจาม”.

จังหวัดชุมพร ในดินแดนแห่งนี้สำหรับการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยาส่วนหนึ่งของความต้องการที่จะรักษาด่านชุมพรซึ่งเป็นเมืองตรีและตั้งชาวจามคือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและพื้นที่นี้ติดต่อกับอยุธยาโดยตรงเนื่องจากชาวจามมีความสามารถในการรบ มีชื่อเสียงเช่นกองทหารจามอาสาเป็นทหารฝีมือดีมีฝีมือในการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมายาวนานและเก่งทางการค้ามานับพันปี

และต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2173 – 2199 ในแผ่นดินของพระเจ้าปราสาททองแห่งอาณาจักรอยุธยาได้กวาดต้อนชาวถางหรือทาง (เดียนเบียนฟู) ในเวียดนามและชาวพงสาลีที่อาศัยอยู่ในลาวมาเป็นชาวชุมพรเมืองปะทิว (อ. ปะทิว) เพื่อการเกษตร. และเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญตั้งแต่นั้นมา

จังหวัดชุมพร

Chumphon has been known since the year 1098 as the twelve zodiac city of the Kingdom of Nakhon Si Thammarat. Use the image of a goat as a city emblem. And a northern outpost Because it is in the upper part of the south

In 1997 the reign of King Boromtrailokkanat It appears in the law enacted that Chumphon is a city of Tri Southern Kingdom of the Kingdom of Ayudhya During this time the people of Cham Of the kingdom of Champa Being invaded by the Vietnamese This group of Cham people migrated to Ayutthaya for the first time appeared to have “Asa Cham”.

In this land for the colonial expansion of Ayudhya Part of the need to maintain the Chumphon checkpoint Which is a bachelor city And set the Cham people Is Chumphon governor And this area is directly connected to Ayutthaya because the Cham people have the ability to fight. Famous such as the Cham Volunteer Army is a fine soldier, skilled in navigation. Served the royal court for a long time And excel in trade for thousands of years

And later, between the year 2173 – 2199 in the land of King Prasat Thong of the Kingdom of Ayudhya Has forcibly taken the Thang or Thang (Dien Bien Phu) in Vietnam And the people of Phongsali Live in laos Become a citizen of Chumphon Muang Pathio (Amphoe Pathiu) for agriculture. And an important trading port Since then

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น