จังหวัดพะเยา

0 Comments
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่ตั้งเมืองพะเยาวันนี้อยู่ติดกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของภูกามยาวหรือผายาวก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์องค์แรกพญาจอมธรรมพระราชโอรสจากหิรัญนครเงินยางเชียงแสน

และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์หลายพระองค์ของเมืองพะเยาเช่นพญาชึงวีรบุรุษของชนเผ่าไท – ลาวในลุ่มน้ำโขงและพญางำเมืองซึ่งได้ทำพิธีสาบานไมตรีกับพญามังรายแห่งเมืองปิงเชียงใหม่

และการล่มสลายของรามคำแหงของสุโขทัยภายหลังการเปลี่ยนแปลงอำนาจและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนาในสมัยพญาคำฟู

จังหวัดพะเยา เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2386 ตรงกับรัชกาลที่ 3 เมืองพะเยาได้ถูกสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับเชียงรายและเมืองงาวเพื่อเป็นหน้าด่านต่อต้านกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในเชียงแสน โดยมีเมืองพะเยาเชื่อมต่อโดยตรงกับนครลำปาง (บางพื้นที่ของจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน ได้แก่ อำเภอเชียงม่วนอำเภอปงอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางจนถึงนครน่าน)

และในที่สุดก่อนที่พะเยาจะได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอพะเยาและในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดพะเยานับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

Phayao is a province in the north. The location of Phayao city today is next to Kwan Phayao. Originally the site of Phu Kam Yao, or Pha Yao, was established in the 16th century by the first king, Phaya Chom Tham, a royal son from Hiran Nakhon Ngoeng Yang Chiang Saen.

And is the ancestor of many kings of Mueang Phayao, such as Phaya Chuung, a hero of the Tai-Lao tribe in the Mekong And Phaya Ngam Muang, who had made an oath of friendship with Phaya Mangrai of the city of Ping, Chiang Mai

And the falling of Ramkhamhaeng of Sukhothai After the change of power And fall under the influence of the Lanna kingdom In the period of Phaya Khamfu

By the Rattanakosin period in 1843, coinciding with the reign of King Rama III, the city of Phayao was rebuilt along with Chiang Rai and Muang Ngao as a frontier against the Burmese army located in Chiang Saen. By having Muang Phayao directly connected

And in the end before Phayao will be raised as a province Phayao is under the rule of Chiang Rai Province as Phayao District and on August 28, 1977, Phayao District was raised as Phayao Province, counted as the 72nd Province of Thailand.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น