จังหวัดเพชรบุรี

0 Comments
จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในหมู่หัวเมืองตะวันตก มีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศมีหลักฐานชื่อปรากฏในหนังสือต่างประเทศเช่นชาวดัตช์เรียก pipree ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า pipeel

และนายฟิฟรีสันนิษฐานว่าชื่อ “เมืองปริพรี” เป็นชื่อเดิมของเพชรบุรี ซึ่งตรงกับชื่อวัดปริพพลีวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดและที่วัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า

เพชรบุรี (ศรีชัยวัชรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ บางครั้งมีเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ปกครองโดยอิสระ บางครั้งอาจกลายเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิที่เข้มแข็งกว่า ผู้ปกครองส่งบรรณาการไปยังจีนเป็นประจำ เมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นปรางค์ 5 ยอด

ที่วัดมหาธาตุวรวิหารและปราสาทหินศิลาแลงที่วัดกำแพงแลงเป็นต้นที่มาของชื่อเมืองอาจเรียกตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยโบราณว่ามีแสงไฟส่องสว่างระยิบระยับในยามค่ำคืนที่เขานี้ ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีอัญมณีอยู่บนเขาจึงออกตามหา แต่ไม่พบ

ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาในเวลากลางคืนและใช้ปูนที่ใช้สำหรับกินหมากเพื่อค้นหาในตอนกลางวัน แต่ก็ไม่พบ บ้างก็ว่าเรียกตามชื่อแม่น้ำเพชรบุรี เพชรบุรีมีโบราณวัตถุมากมาย

เป็นหลักฐานว่าเพชรบุรีเคยเป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยเป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเช่นศิลปะปูนปั้น เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชื่อ “วัชรปุระ” เป็น “เพชรบุรี” จากแผลง ๆ ในชื่อ “นาฬิกา” เป็น “เพชร” โดยเปลี่ยนจาก “ว” เป็น “ภ”

จังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi is a city that has flourished since ancient times and is an important Thai outpost among western districts. Have foreign trade contacts There is evidence of the name appearing in foreign books such as the Dutch called pipree, the French called pipeel.

And Fifree assumed the name “Muang Prippri” is the original name of Phetchaburi. Which corresponds to the name of Wat Prip Phli, an old temple in the province And at this temple is also the location of the giant swing

Phetchaburi (Sri Chai Watcharaburi) is an ancient city from ancient times. Used to be a small kingdom Some times there was a ruler or a king to rule independently. Sometimes it may become a colony of a stronger empire. The rulers routinely send tributes to China. Phetchaburi has appeared as evidence since the reign of King Jayavarman 7, such as the 5-yod Prang.

At Wat Mahathat Worawihan And the laterite stone castle at Wat Kamphaeng Laeng, etc. The origin of the name of the city may be called according to a legend that continues in ancient times that there was a light that glitters in the night when he was This made the villagers understand that there were gems on the hill so they went to search for them but they could not find them.

Therefore, they searched at night and used the mortar used for eating betel nuts to search for it during the day, but they were not found. Some say they are called by the name of the Phetchaburi River. Phetchaburi has many artifacts.

It is evidence that Phetchaburi used to be a country where people lived as a permanent community since Dvaravati period such as stucco art. It is possible to change the name “Vacharapura” to “Phetchaburi” from the pranks in the name “Watch” to “Diamond”, changing from “W” to “Ph”

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น