จังหวัด สุโขทัย

0 Comments
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัด สุโขทัย เป็นที่ตั้งของอาณาจักรแรกของคนไทยเมื่อกว่า 700 ปีก่อน คำว่าสุโขทัยมาจากสองคำคือสุข + อุทัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข และศรีสัชนาลัยที่คนไทยและต่างประเทศรู้จักกันดี

ตามการแบ่งจังหวัดออกเป็นภาคโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติและราชสมาคมจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ในภาคกลาง ทางตอนบนของภูมิภาคหากแบ่งตามการพยากรณ์อากาศและเศรษฐกิจและสังคมจะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 440 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดใกล้เคียง

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง เขาหลวงเป็นภูเขาที่สูงที่สุดวัดจากระดับน้ำทะเลสูงประมาณ 1,200 เมตรมีแนวเขายาวไปทางทิศตะวันตก

พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ แม่น้ำยมไหลจากเหนือลงใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยมีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร

จังหวัด สุโขทัย

สุโขทัย

Sukhothai Province was home to the first kingdom of Thai people more than 700 years ago. The word “Sukhothai” comes from two words, “Suk + Uthai” meaning “Dawn of Happiness”. And Si Satchanalai, which is well known by Thai and foreign people

According to the division of provinces into sectors by the National Geographic Committee and the Royal Society Sukhothai is located in the central region. The upper part of the region If zoned according to weather forecast and socioeconomic, it will be classified in the lower north. It is about 440 kilometers from Bangkok along the national highway, bordering with neighboring provinces.

Most areas of Sukhothai province are plains. The northern and southern parts of the province are characterized by a plateau. Khao Luang is the highest mountain Measured from sea level, it is approximately 1,200 meters high with a long, web of mountain line to the west.

The central area of ​​the province will be plains. The Yom River flows from north to south. Through Si Satchanalai District Sawankhalok District Si Samrong District Mueang Sukhothai District And Kong Krailat district The period that flows through Sukhothai is approximately 170 kilometers long.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น