จังหวัดแพร่

0 Comments
จังหวัดแพร่

ชาว จังหวัดแพร่ มักจะทักทายล้อเลียนว่าขบวนแห่ระเบิดเมืองและมักจะมีการอ้างโคมลอยอื่น ๆ ว่ามือระเบิดในอดีตไม่รู้จักระเบิดจึงนำระเบิดมาแห่จนระเบิด ซึ่งไม่น่าจะเป็นความจริงจึงมีผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีที่มาอย่างไร จากการศึกษาอ้างอิงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 จากคุณสุรินทร์โสภารัตนานันท์อดีตเสรีไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายคนบอกว่า

นายหลงมโนมูลคนงานรถไฟสถานีแก่งหลวงเพื่อค้นหาซากระเบิดที่ตกจากเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำระเบิดมาทำลายสะพานรถไฟข้ามห้วยแม่ต้า เพื่อสกัดกั้นการเดินทางของทหารญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประมาณ พ.ศ. 2485 – 2488)

ตนจึงบอกให้นายสมานหมื่นขันทราบว่านายสมานไปดูและขอความช่วยเหลือจากคนงานการรถไฟ ที่บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟแก่งหลวงนายชุมขันแก้วนายชัยวัฒน์พึ่งพงศ์นายพินิจสุทธิสุขนายปัญญาทองมาช่วยขุดแล้วใช้เลื่อยตัดหางระเบิดนำเหมืองที่บรรจุอยู่ภายในออก . และช่วยกันแบกขึ้นล้อ (เกวียน) และนำไปพักไว้ที่บ้านแม่หลุกต. บ้านปิน

ต่อมานายหลงไปลากมันมาจากบ้านแม่ลุโดยล้อ (เกวียน) จึงพากันแตกตื่นออกมาดูทั้งหมู่บ้านเดินกันเป็นขบวนยาวตามไปตลอดทางจนถึงวัดแม่ลานเหนือต. ห้วยอ้อชาวบ้านใกล้เคียงรอบวัดเมื่อทราบข่าวก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับตีฆ้อง – กลองยาวขบวนที่แห่ไปแล้วจึงเคลื่อนเข้าสู่วัดเพื่อทำพิธีถวายเป็นสมบัติ วัด

จนถึงปัจจุบันได้นำระเบิดลูกที่ 2 ไปมอบที่วัดศรีดอนคำต. ห้วยอ้อและลูกที่ 3 นายบุญมาอินปันดีใช้ช้างลากขึ้นจากห้วยแม่ต้า และนำไปบรรทุกล้อ (เกวียน) เพื่อนำไปไว้ที่วัดนาตูมต. บ่อเหล็กหลงซึ่งเป็นบ้านเดิมของนางจันทร์ภรรยาคนปัจจุบัน ระเบิดลูกแรกเก็บไว้ที่วัดแม่ลานเหนือต. ห้วยอ้อลูกที่ 2 เก็บไว้ที่วัดศรีดอนคำต. ห้วยอ้อลูกที่ 3 เก็บไว้ที่วัดนาตูมต. บ่อเหล็กจ. แพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

The Phrae people are always greeted with mimicry that Exploding city parade And there are often other unfounded claims that the bombers in the past did not know the bomb and therefore brought the bomb to parade until it exploded. Which is unlikely

Mr. Long Manomul, a railway worker at Kaeng Luang Station To find the remains of an explosion Dropped from Allied planes that brought bombs to destroy the railway bridge over Huai Mae Ta. To intercept the voyage of the Japanese soldiers When World War 2 (about 1942 – 1945)

He then told Mr Saman Muen Khan to know that Mr Saman went to look and asked for help from the railway workers. At the nearby Kaeng Luang Railway Station, Mr. Chum Khan Kaew, Mr.

Later, Mr. Long went to drag it from the house of Mae Lu by wheel (wagon). Therefore panicked and came out to see the whole village Walk together in a long procession Followed all the way

To date, the second bomb was presented to Wat Si Don Kham, Huai Or Subdistrict, and the third bomb, Mr. Boonma Inpandee, used an elephant to drag it up from Huai Mae Ta. And brought them to carry the wheels (cart) to bring them to the Na Tum temple Bo Lek Long Subdistrict This is the original home of Nang Chan, his current wife.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น