จังหวัดปราจีนบุรี

0 Comments
จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง 3 แห่ง

จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีพูดภาษาอีสาน

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัดนครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำระหว่างสงคราม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ

ให้แยกบางอำเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

จังหวัดปราจีนบุรี

Prachinburi, originally spelled Prachin Buri, is a province in the eastern part of Thailand. It is a city with a long history. Ancient remains have been found in many areas of the province. There are also many natural attractions. There are 3 national parks in the World Heritage area.

It is also the province with the most forested areas in the east as well. Moreover, most of the population in Prachin Buri province speak Isan language.

Originally, Prachinburi has a very large area. Since in the past, Nakhon Nayok Province had been dissolved with Prachinburi Province in 1942 in order to save the budget in the state of economic slump during the war.

Later in the year 1946, the Nakhon Nayok Province Act was established again. However, the area of ​​Prachinburi Province is still vast. This causes problems in the administration and service of the people because some districts are very far from the province. Therefore the Act was enacted

To separate some districts on the east side of Prachinburi Province and combine to establish Sa Kaeo Province in the year 2536 until the present.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น