จังหวัดสิงห์บุรี

0 Comments

จังหวัดสิงห์บุรี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าเมืองสิงห์ให้เจ้าฟ้านริศรานุวัดติวงศ์ในข้อความของสมเด็จฯ “… เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่มีป้อมวังวัดมหาธาตุและมีวัตถุสำคัญคือพระนอนจักรสีห์มีขนาดใหญ่และยาวกว่าพระพุทธรูปปางไสยาสน์อื่น ๆ ในประเทศไทย

ทำในประเทศอินเดียเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์เช่นเดียวกับที่ถ้ำคูหาภิมุขวัดคูหาภิมุขอำเภอเมืองยะลาโดยที่ศอกมือขวายื่นไปข้างหน้าไม่ก้มศีรษะและรับศีรษะเหมือนพระพุทธไสยาสน์ของไทย เมืองสิงห์เรียกตามชื่อต่าง ๆ ดังนี้เมืองสิงหราชาธิราชเมืองสิงหราชาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ 200 สายจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน

เมืองสิงห์จึงกลายเป็นเมืองลับแล … ” แสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มีอดีตที่ยาวนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาหลายยุคหลายสมัย

พบร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำใน อำเภออินทร์บุรีบ้านบางวัวตำบลไม้ดาดอำเภอบางระจันบ้านคูตำบลปากถนนอำเภอบางระจันเป็นขวานหินดินเผาหินมีลักษณะเป็นกำไลสำริด ค้นพบโดยพระเจ้าสรรภูมิ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

Somdej Phraya Damrongrachanupab recounts the city of Sing to Prince Narisaranu of Wat Tiwong in the message of Somdej. “… Mueang Sing Buri is a large and old city with a fort, a palace, Wat Mahathat and the main object is Phra Non Chakkrasi. Larger and longer than other reclining Buddha images in Thailand.

Made in India as a reclining Buddha image as at Khuha Phimuk Cave, Wat Khuha Phimuk, Muang Yala District, where the right hand of the elbow extends forward Do not bend the head and receive the head like a Thai reclining Buddha. Mueang Sing is called by different names as follows: Singha Rachathirat city Singha Racha City Is a city located on the Chakkrasi River, which is a large river 200 lines from the Chao Phraya River because the Chakkrasi River is shallow.

Muang Sing has therefore become a secret city … “It shows that Sing Buri is a great city in history, with a long past from the historical and archaeological evidence that There have been settlement of ancient communities for many eras.

Traces of evidence of prehistoric humans were found at Ban Chi Nam Nai. In Buri District, Ban Bang Wua, Mai Dat Subdistrict, Bang Rachan District, Ban Khu, Pak Than Subdistrict, Bang Rachan District, is a stone ax, terracotta, stone, looks like a piece of bronze bracelet. Discovered by Lord Sanphoom

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น