จังหวัด เชียงราย

0 Comments
จังหวัด เชียงราย

จังหวัด เชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทยในทางภูมิศาสตร์ ชายแดนพม่าและลาวทางภาคเหนือและตะวันออกจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางทางตอนใต้และเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของคนไทย ประกอบด้วยเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้ง ยางเงินหิรัญนครเชียงแสน

และอาณาจักรล้านนาเช่นเมืองยางเงินเชียงแสนและเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 18 อำเภอโดยมีแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ตั้งของเชียงรายอยู่ตรงรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศคือไทยเมียนมาร์และลาวหรือที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมทองคำ

ในอดีตเป็นแหล่งผลิตและขนส่งฝิ่นที่สำคัญของโลก เชียงรายปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสองในภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ประมาณ 3,600,000 คนคิดเป็นชาวต่างชาติประมาณ 620,000 คนสร้างรายได้ให้จังหวัดประมาณ 28,500 ล้านบาท

โดยสนามบินประจำจังหวัดคือสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมีรากฐานมาจากการเกษตรเป็นหลัก มาจากการเกษตรป่าไม้และประมงซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 32,500 ล้านบาท

เชียงราย

Chiang Rai is a province located in northern Thailand. It is located at the north end of Thailand geographically. Border with Myanmar and Laos In the north and east, the provinces of Phayao and the provinces of Lampang in the south and Chiang Mai In the west

Chiang Rai is a traditional area of ​​Thai people. It consists of a city with historical significance since its founding. Hirun Nakhon money rubber Chiang Saen

And the Lanna Kingdom, such as the city of silver rubber, Chiang Saen and Chiang Rai city Chiang Rai Province is divided into 18 districts with the Kok River, Ing River, Ruak River and Mekong River being the main rivers. Chiang Rai’s location is at the junction between 3 countries: Thailand, Myanmar and Laos, or known as the Golden Triangle.

In the past, it was a major source of opium production and transportation in the world. Chiang Rai is currently one of the major tourist attractions of Thailand.

In 2018, there were the second largest number of tourists in the North. After Chiang Mai, about 3,600,000 people, representing about 620,000 foreigners, generating approximately 28,500 million

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น