จังหวัด ชัยภูมิ

0 Comments
จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัด ชัยภูมิ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ชัยภูมิตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภาคตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลยและนครราชสีมาหากแบ่งตามสภาพภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามพื้นที่การปกครองจัดอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

จังหวัด ชัยภูมิ ก่อนการตั้งอาณาจักรสุโขทัยสันนิษฐานว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยทวารวดี เมืองชัยภูมิถือเป็นเส้นทางเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักฐานจากใบเสมาบ้านกุฎโง้งในอ. เมืองและใบเสมานครกาหลงที่อ. คอนสวรรค์และมีชาวจากูรกลุ่มหนึ่ง

สันนิษฐานว่าอาจเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาวมอญโบราณทวารวดีที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเวลาต่อมาเมื่ออิทธิพลของทวารวดีเสื่อมลงอิทธิพลของขอมเข้ามาแทนที่

ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของภาคอีสานตอนใต้ในขณะนั้นดังที่ปรากฏหลักการสร้างปราสาทขอมเช่นปรางค์กู่ในท้องที่อำเภอเมืองปรางค์กู่บ้านแท่นในตำบลบ้านแท่นกู่แดงในบ้าน อำเภอเขวาเป็นต้นในสมัยสุโขทัยสันนิษฐานว่าชัยภูมิน่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่สุโขทัยครอบครองเช่นกัน

จังหวัด ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

Chaiyaphum is a province in the lower northeast of Thailand. But if divided by geography Chaiyaphum is located in the northeastern part of the west. Together with Loei Province And Nakhon Ratchasima If divided by climatic conditions, it will be classified

Chaiyaphum city, before the establishment of the Sukhothai Kingdom, is assumed to have a long history located in the northeastern part of the west. Together with Loei Province And Nakhon Ratchasima If divided by climatic conditions, it will be classified since the Dvaravati period. Chaiyaphum city is considered a route for disseminating

It is assumed that it may be the same ethnicity as the ancient Mon Dvaravati who lived in the southwest ridge of the province. At a later time when the influence Loei Province And Nakhon Ratchasima If divided by climatic conditions, it will be classified of Dvaravati deteriorated The influence of Khmer replaces.

Which had the same characteristics as the other provinces of the Southern Isan at that time As shown, the principle of building a Khmer castle, such as Prang Ku in the district of Muang Prang Ku Ban

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น