จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0 Comments
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณที่ตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันเดิมเป็นเพียงสถานที่ที่ผู้คนมาปลูกกระท่อมและอาศัยอยู่ที่ราบตามเชิงเขาเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเพาะปลูก ผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบมักเป็นชาวไทใหญ่ ผู้คนที่อาศัยอยู่บนดอยมักเป็นกะเหรี่ยงลัวะและมูเซอ

บริเวณนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำกง (แม่น้ำสาละวิน) ประมาณ 40 กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับรัฐฉานประเทศพม่า พระเจ้าผู้ปกครองเชียงใหม่. และต้องการช้างป่าไว้ใช้งานจึงให้เจ้าแก้วเมืองมา

ซึ่งเป็นญาติกับช้างกับควาญช้างออกสำรวจและไล่ช้างป่าเพื่อฝึกให้ทำงานเจ้าแก้วเมืองจึงได้ยกขบวนรอนแรมจากเชียงใหม่ผ่านเมืองปาย ใช้เวลาหลายคืนกว่าจะไปถึงป่าแห่งหนึ่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำปายเป็นป่าที่ว่างเปล่าและดินโป่งที่มีหมูป่าลงมาหากินมากมาย เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นทำเลที่ดี น้ำที่อุดมสมบูรณ์ควรตั้งหมู่บ้าน จึงหยุดอยู่ที่นี่และเรียกผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมห้วยริมเขาซึ่งเป็นชาวไทใหญ่และกะเหรี่ยง (ยางแดง) มาประชุมชี้แจงแนวคิดในการตั้งพื้นที่นี้ว่าเป็น หมู่บ้าน. และบุกเบิกที่ดินทำนาเพื่อการดำรงชีวิตมากขึ้นและเจ้าแก้วเมืองได้แต่งตั้งชาวไทใหญ่ที่ฉลาดและมีความรู้มากกว่าคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านที่เรียกว่า “ปากหม่อง” ให้เป็น “กง”

(คือตำแหน่งแม่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน) มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำชาวบ้านในการดำเนินการปะกามังคือการชักชวนของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ย้ายมารวมกันและตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านโป่งหมู่” โดยพิจารณาว่าโป่งมีหมูป่าจำนวนมากลงมากินโป่ง ปัจจุบันเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านปางหมู่” อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

The area where the current Mae Hong Son city is located It was originally just a place where people came to plant huts and live The plains along the foothills It is a very suitable location for cultivation. The people who lived in the plains were often Tai Yai people. The people who live on the mountain are usually Karen, Lua and Muser.

This area is far from the Kong River. (Salween River) about 40 kilometers and borders with Shan State, Burma. God who ruled Chiang Mai. And need wild elephants to use Therefore let Chao Kaew Mueang come

Who are relatives with elephants to the mahout, set out to explore and chase wild elephants to train to work Chao Keaw Muang therefore raised the process of hitchhiking from Chiang Mai through the city of Pai. It took many nights to reach a forest.

On the south bank of the Pai River It is an empty forest and a bulbous soil where wild boars come down to eat abundantly. Chao Kaew Muang came to consider that This area is a good location. The abundant waters should be set up as a village. Therefore stopped here “Kong”

(Ie the position of housekeeper or headman) is responsible for supervising And advise the villagers in To proceed Pakamung was the persuasion of those nearby. To move together And name

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น