จังหวัดเพชรบุรี

0 Comments
จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในบรรดาหัวเมืองตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมีหลักฐานการเรียกชื่อปรากฏในหนังสือต่างประเทศเช่นชาวดัตช์เรียกว่า Pipry ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า Pippy และ Fifree จึงมีการสันนิษฐานชื่อ “ เมืองปริ”

เป็นชื่อเดิมของเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของวัดหุบพลีซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดและที่วัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า

จังหวัดเพชรบุรี (ศรีชัยวัชรบุรี) เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณ เคยเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ บางครั้งมีเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ที่ปกครองโดยอิสระ บางครั้งอาจกลายเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิที่เข้มแข็งกว่า เจ้าเมืองส่งบรรณาการให้จีนเป็นประจำ เพชรบุรีปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นยอดพระปรางค์ 5 ยอดที่วัดมหาธาตุวรวิหาร และปราสาทหินศิลาแลงที่วัดกำแพงแลงเป็นต้น

ที่มาของชื่อเมืองอาจเรียกตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยโบราณว่ามีแสงไฟระยิบระยับในคืนที่เขาอยู่ ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีอัญมณีอยู่บนเขาจึงออกตามหา แต่ไม่พบ ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาในเวลากลางคืนและใช้ปูนที่ใช้สำหรับกินหมากเพื่อค้นหาในตอนกลางวัน แต่ก็ไม่พบ

เพชรบุรีมีโบราณวัตถุมากมาย เป็นหลักฐานว่าเพชรบุรีเคยเป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยเป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเช่นศิลปะปูนปั้น “นาฬิกา” เป็น “เพชร” โดยเปลี่ยนจาก “W” เป็น “Ph”

จังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi has been a prosperous city since ancient times and is an important outpost in Thailand among western cities. There is a foreign trade dealings with evidence of the name appearing in foreign books such as the Dutch called Pipry, the French called Pippy and Fifree it was

assumed that the name “Muang Pri” was the original name of Phetchaburi. Corresponds to the name of Wat Hup Phli, which is one of the oldest temples in the province and this temple is also home to the Giant Swing.

Phetchaburi (Sri Chai Watcharaburi) is an ancient city from ancient times. It used to be a small kingdom, sometimes with a free ruler or king. Sometimes it could become a stronger empire colony. The governor regularly sends tributes to China. Phetchaburi has evidenced since the reign of King Jayavarman 7, such as the top 5 prangs at Wat Mahathat Worawihan. And Prasat Hin laterite at Wat Kamphaeng Laeng, etc.

The origin of the name of the city may be called according to a legend that has been passed down in ancient times that the lights twinkled on the night of his stay. This made the villagers understand that there were gems on the hill, so they searched but couldn’t find them, so they searched at night and used the mortar used to eat betel nuts to find them during the day. But I couldn’t find it.

Phetchaburi has many antiques. It is evidence that Phetchaburi used to be a country where people lived as a permanent community since Dvaravati period, such as stucco art, “clock” to “diamond”, changing from “W” to “Ph”.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น