จังหวัดอำนาจเจริญ

0 Comments
จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณสถานเก่าแก่และโบราณวัตถุเท่าที่ค้นพบโดยกรมศิลปากรและสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดี (ใบเสมาอายุประมาณ 1,000 ปี) และตั้งเมืองมาหลายร้อยปีแล้ว ก่อตั้งขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและสระแก้วเดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยอำเภออำนาจเจริญ (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญ)

อำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาอำเภอพนาอำเภอหัวตะพานอำเภอเสนางคนิคมและตำบลอำนาจ (ตอนนี้ลืออำนาจ) คำว่าอำนาจเจริญเป็นคำยืมจากภาษาเขมร ด้วยความหมายของตัวเองคืออำนาจเจริญเมืองที่มีสมญานามว่าข้าวหอมโอชาเมืองเสมาพันปี

ในปี พ.ศ. 2357 เจ้าพระพรหมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 2 (สาย “พรหมวงศานนท์”) ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชานุญาตตั้งบ้านโคกก่องดงเพนียดเป็นเมืองเขมราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกบ้านโคกก่องดงพะเนียงเป็นเมืองตามที่พระพรหมวรราชสุริยวงศาการและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระมหาอุปราช (คำ ) บุตรของพระวอที่พระเทพวงศา (ก่ำ) (พ.ศ. 2357-2409)

จังหวัดอำนาจเจริญ

Amnat Charoen is a province in the lower northeast. There is a long history from the discovery of community sites, ancient archaeological sites and antiques as discovered by the Department of Fine Arts and assumed by archaeological evidence. (Bai Sema, about 1,000 years old) and has set up a city for hundreds of years. It was established as a province on December 1, 1993.

Along with Nong Bua Lam Phu and Sa Kaeo provinces Formerly a district in Ubon Ratchathani Province Consists of Amnat Charoen District (Now Muang Amnat Charoen District)

Chanuman District, Pathum Ratchawongsa District, Phana District, Hua Taphan District Senangkhanikhom District And the subdistrict of power (Now Lue Amnat) The word Amnat Charoen is a loan from the Khmer language. With the meaning of itself is Amnat Charoen, a city with the nickname Ocha Fragrant Rice Town Sema millennial place

In the year 2357 Chao Phra Phrom Worarat Suriyawong The second ruler of Ubon Ratchathani (the sai line “Promwongsanont”) has a notice to pay respect to His Majesty the King. Ask the King to set up Ban Khok Kong Dong Phanieng Is a city of Khemrat Thani His Majesty the Great Buddha Therefore graciously ordered

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น