จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 Comments
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจันทบุรีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งมีอาณาเขตติดกับอ่าวไทยเป็นระยะทางสั้น ๆ ประมาณ 12 กิโลเมตร

1000 ปีมีชุมชนเมืองโบราณสองฝั่งคลองท่าลาด หรือคลองท่าลาดไหลผ่านอ. พนมสารคามจ. ฉะเชิงเทราหลายแห่งตั้งแต่บ้านเกาะขนุนถึงบ้านท่าเกวียนเป็นต้นหลัง พ.ศ. 1500 ฉะเชิงเทราและดินแดนใกล้เคียงคือเมืองมโหสถ (อ. ศรีมโหสถจ. ปราจีนบุรี) กับเมืองพระโรจน์ (อ. พนัสนิคมจ. ชลบุรี)

พวกเขาประสบความสำเร็จจากการค้าโลก และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกษัตริย์ขอมทั้งละโว้ (ลพบุรี) และพระนคร (กัมพูชา) จนกระทั่งหลัง พ.ศ. 1700 บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ฉะเชิงเทราถึงปราจีนบุรีจึงกลายเป็นป่า เนื่องจากเป็นที่ดอนมากขึ้นจากการทับถมของตะกอนบริเวณปากแม่น้ำส่งผลให้เส้นทางคมนาคมสู่อ่าวไทยไม่สะดวกเหมือน แต่ก่อน

จนกระทั่งหลังปี พ.ศ. 2543 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดให้ซ่อมแซมคลองสำโรงซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำบางปะกงกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้สะดวกในการคมนาคม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Chachoengsao is one of the eastern provinces of Thailand. It is bordered by Bangkok, Pathum Thani, Nakhon Nayok, Prachinburi, Sa Kaeo, Chanthaburi, Chonburi and Samut Prakan, and a short distance from the Gulf of Thailand is approximately 12 kilometers.

1000 years old community of ancient cities on two sides of Tha Lat canal. Or Khlong Tha Lat flows through the district. Phanom Sarakham, Chachoengsao Province, many places from Ban Koh Khanun to Ban Tha Kwian, etc. After 1500, Chachoengsao and the neighboring land is Muang Mahosot (Srimahosot district, Prachinburi province) and Muang Phra Roj ( Phanat Nikhom District, Chonburi Province)

They are successful from world trade. And has a kinship relationship with the Khmer King, Lavo (Lop Buri) and Phra Nakhon (Cambodia) until after 1700 BC, the Bang Pakong River Basin from Chachoengsao to Prachin Buri has become a forest. Due to the increase in sediment deposits in the estuaries, transport routes to the Gulf of Thailand are inconvenient as before.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น