สระบุรี

0 Comments
สระบุรี

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลางเปรียบเสมือนด่านระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย

ภูมิศาสตร์สระบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำป่าสักและสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

สระบุรีเป็นเมืองสำคัญมา แต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยของจักรพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่าพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่บางส่วนของลพบุรีนครนายกและนครราชสีมามารวมกันตั้งเมืองสระบุรีทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการระดมพลในยามสงคราม

ดังนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาจึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับสงครามอยู่เสมอ

ส่วนที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่าเป็นเพราะสถานที่แรกมีสระน้ำใกล้กับ “บึงหนองโง้ง” บุรี “เป็นชื่อเมือง” สระบุรี “

สระบุรี

Saraburi is a province in the central part of Thailand. Located to the east of the central region is like a checkpoint between the central and the northeast. There are many tourist attractions both historical and natural. And it is also one of the top industrial provinces in Thailand.

Geography Saraburi is a cultivation area. It has been fertile from the main river. Is the Pasak River, and the condition is generally lowland.

Saraburi is an important city since ancient times, it is assumed that it was established around the year 2092 during the reign of the emperor. The establishment of the city assumed that His Majesty the King graciously divided parts of Lopburi, Nakhon Nayok and Nakhon Ratchasima to create Saraburi in order to be the center of mobilization in wartime.

Therefore, since the Ayutthaya period, Saraburi’s stories have always been found about war.

As for the origin of the word “Saraburi”, it is assumed that because of the first location there is a pond near “Bueng Nong Ngong”. Buri “is the name of the city” Saraburi “

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น