จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก และเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนที่มีการค้าขายมาก

สระแก้วเป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วมี 2 สระในสมัยกรุงธนบุรีราว พ.ศ. 2323 สมเด็จเจ้าพระยามหาเกษตรศาสตร์ ในฐานะนายพลกองทัพที่จะโจมตีกัมพูชา (เขมร)

หยุดพักไว้ที่สระน้ำทั้งสองแห่งนี้กองทัพอาศัยน้ำจากสระที่มีชีวิตและเรียกว่า “สระแก้ว – สระแก้ว” และน้ำจากสระทั้งสองนี้ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์

เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนอ่าวไทยยังคงเป็นทะเลโคลนลึกกว่าในปัจจุบัน พื้นที่ในจังหวัดสระแก้วยังไม่มีคนอยู่อาศัย เป็นเพียงทางผ่านต่อมาผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนขยายเป็นหมู่บ้าน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เชิงเขา

ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอตาพระยาอำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอเขาฉกรรจ์โดยเฉพาะสองฝั่งของแม่น้ำพระปรงและแม่น้ำพระสะทุ่ง จากนั้นผู้คนก็พากันกระจายไปยังที่ดอนกลางทะเล ปัจจุบันคืออำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

Sa Kaeo is a province in the eastern part of Thailand. Separated from Prachinburi in 1993, it is now considered the province with the largest area in the eastern region. And it is one of the most traded border provinces.

Sa Kaeo is the name from the ancient pond which is located in Muang Sa Kaeo district. There are 2 pools in the Krung Thonburi period, around 1780, Somdej Chao Phraya Maha Kasetsart. As an army general who will attack Cambodia (Khmer).

Stop at these two pools, the army relies on the water from the living pool and is called “Sa Kaeo-Sa Kaeo”, and the water from both of these pools is used in the Nam Phiphat Sattaya ceremony. It is considered pure water.

About 4,000 years ago, the Gulf of Thailand was still a deeper sea of ​​mud than today. Areas in Sa Kaeo Province have not yet lived. It was just a passageway later, people began to settle and expand into villages. People settled at the foot of the mountain.

Which is currently Ta Phraya District, Khok Sung District, Watthana Nakhon District, Aranyaprathet District, Mueang Sa Kaeo District and Khao Chakan District, especially on both sides of the Phra Prong River and Phra Sa Thung River. Then the people scattered to the Don in the middle of the sea. Currently is Ban Sang District, Mueang Prachinburi District, Prachantakham District, Prachinburi Province.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น